Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:757) om överflyttning av fartyg mellan fartygsregister

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:757) om överflyttning av fartyg mellan fartygsregister

» Läs lagen (1994:757) om överflyttning av fartyg mellan fartygsregister (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:757 :
prop. 1993/94:202 Överflyttning av fartyg mellan fartygsregister (Kommunikationsdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:TU37 Överflyttning av fartyg mellan fartygsregister, rskr. 1993/94:389

Förarbeten till lagen (1994:757) om överflyttning av fartyg mellan fartygsregister och ändringar i lagen

Lag (1994:757) om överflyttning av fartyg mellan fartygsregister
Departement: Kommunikationsdepartementet
Ikraft: 1994‑07‑01
CELEX-nr: 391R0613 [ pdf ]
Upphävd: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1794
Rubrik: Lag (1994:1794) om upphävande av lagen (1994:757) om överflyttning av fartyg mellan fartygsregister
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman