Hem: Teman: Förarbeten:

Förordningen (1994:755) om arealbidrag för ekologisk odling

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1994:755) om arealbidrag för ekologisk odling

» Läs förordningen (1994:755) om arealbidrag för ekologisk odling (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:755 :
Jfr prop. 1993/94:157 Stöd till ekologisk odling och trädgårdsnäringen, m.m. (Jordbruksdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:JoU22 Stöd till ekologisk odling och trädgårdsnäringen, m.m., rskr. 1993/94:272

Ändringar i förordningen (1994:755) om arealbidrag för ekologisk odling

Förordning (1994:755) om arealbidrag för ekologisk odling
Departement: Jordbruksdepartementet
Ikraft: 1994‑07‑01
Upphävd: 2002‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2001:756
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman