Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:751) om ändring i lagen (1993:1652) om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:751) om ändring i lagen (1993:1652) om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik

» Läs lagen (1993:1652) om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:751 :
prop. 1993/94:220 Vissa socialförsäkringsfrågor, m.m. (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:SoU33 Vissa frågor rörande bestämmelserna on arvoden till privat- praktiserande läkare och sjukgymnaster m.m., rskr. 1993/94:412

Förarbeten till lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik och ändringar i lagen

Lag (1993:1652) om ersättning för fysioterapi
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1994‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:751
Rubrik: Lag (1994:751) om ändring i lagen (1993:1652) om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik
Omfattning: ändr. 9, 20 §§
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1994:1755
Rubrik: Lag (1994:1755) om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik
Omfattning: ändr. 2, 6 §§
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1962
Rubrik: Lag (1994:1962) om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik
Omfattning: upph. 11, 12, 13 §§, rubr. närmast före 11 §; ändr. 1, 5, 19 §§, rubr. närmast före 5 §; ny rubr. närmast före 14 §
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:838
Rubrik: Lag (1995:838) om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik
Omfattning: upph. 21 §, 4, 5, 6 p övergångsbest., rubr. närmast före 21 §; ändr. 3, 4, 6, 9, 17, 25 §§, rubr. närmast före 6 §
Ikraft: 1996‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:1160
Rubrik: Lag (1996:1160) om ändring i lagen om ersättning för sjukgymnastik
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 1997‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:436
Rubrik: Lag (1997:436) om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik
Omfattning: ändr. 7, 8, 9, 22 §§
Ikraft: 1997‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1999:843
Rubrik: Lag (1999:843) om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2000‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1998/99:120 Företagshälsovård (Näringsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:AU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:8
Ändring, SFS 2001:301
Rubrik: Lag (2001:301) om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2001‑09‑01
Ändring, SFS 2004:831
Rubrik: Lag (2004:831) om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2005‑01‑01
Ändring, SFS 2004:980
Rubrik: Lag (2004:980) om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2005‑01‑01
Ändring, SFS 2007:296
Rubrik: Lag (2007:296) om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2007‑07‑01
Ändring, SFS 2009:80
Rubrik: Lag (2009:80) om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik
Omfattning: ändr. 5, 6, 8, 10, 19, 20, 25 §§, rubr. närmast före 25 §; nya 5 a, 5 b, 5 c, 5 d, 5 e, 5 f, 5 g §§, rubr. närmast före 5 a §
Ikraft: 2009‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:249
Rubrik: Lag (2010:249) om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik
Omfattning: ny 24 a §
Ikraft: 2010‑06‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:1319
Rubrik: Lag (2010:1319) om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2011‑01‑01 överg.best.
CELEX-nr: 32004R0883 [ pdf ], 31971R1408 [ pdf ]
Ändring, SFS 2011:1035
Rubrik: Lag (2011:1035) om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik
Omfattning: ändr. 5 g §
Ikraft: 2011‑11‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2012:929
Rubrik: Lag (2012:929) om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 2013‑01‑01
Ändring, SFS 2013:1145
Rubrik: Lag (2013:1145) om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4, 5, 5 a, 5 e, 5 f, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24 och 25 §§, rubr. närmast före 7 §
Ikraft: 2014‑01‑01 överg.best.
CELEX-nr: 32004R0883 [ pdf ]
Ändring, SFS 2016:1152
Rubrik: Lag (2016:1152) om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi
Omfattning: ändr. 5, 5 g §; ny 5 h §
Ikraft: 2017‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:41
Rubrik: Lag (2017:41) om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 2017‑04‑01
Ändring, SFS 2019:885
Rubrik: Lag (2019:885) om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi
Omfattning: ändr. 1, 3, 4, 5, 5 a, 5 b, 5 c, 5 d, 5 e, 5 f, 5 g, 5 h, 6, 9, 19, 20, 22, 25 §§, rubr. närmast före 6 §
Ikraft: 2020‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman