Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:750) om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:750) om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning

» Läs lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:750 :
prop. 1993/94:220 Vissa socialförsäkringsfrågor, m.m. (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:SoU33 Vissa frågor rörande bestämmelserna on arvoden till privat- praktiserande läkare och sjukgymnaster m.m., rskr. 1993/94:412

Förarbeten till lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning och ändringar i lagen

Lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1994‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:750
Rubrik: Lag (1994:750) om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning
Omfattning: ändr. 9, 20 §§
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1994:1257
Rubrik: Förordning (1993:1651) om ikraftträdande av lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning
Omfattning: ikrafttr. av SFS 7 § tredje stycket
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1994:1754
Rubrik: Lag (1994:1754) om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning
Omfattning: ändr. 2, 6 §§
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best,
Ändring, SFS 1994:1961
Rubrik: Lag (1994:1961) om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning
Omfattning: upph. 11, 12, 13 §§, rubr. närmast före 11 §; ändr. 1, 5, 7, 19 §§, rubr. närmast före 5 §; ny rubr. närmast före 14 §
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:837
Rubrik: Lag (1995:837) om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning
Omfattning: upph. 21 §, 4, 5, 6 p övergångsbest, rubr. närmast före 21 §; ändr. 1, 3, 4, 6, 7, 9, 16, 17, 23, 26 §§, rubr. närmast före 6 §
Ikraft: 1996‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:1159
Rubrik: Lag (1996:1159) om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning
Omfattning: ändr. 24 §
Ikraft: 1997‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:435
Rubrik: Lag (1997:435) om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning
Omfattning: ändr. 3, 7, 8, 9, 23 §§
Ikraft: 1997‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:1655
Rubrik: Lag (1998:1655) om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1999‑01‑01
Förarbeten: prop. 1997/98:189 Patientens ställning (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1998/99:SoU3 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:54
Ändring, SFS 1999:842
Rubrik: Lag (1999:842) om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2000‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1998/99:120 Företagshälsovård (Näringsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:AU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:8
Ändring, SFS 2001:300
Rubrik: Lag (2001:300) om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2001‑09‑01
Ändring, SFS 2004:830
Rubrik: Lag (2004:830) om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2005‑01‑01
Ändring, SFS 2004:979
Rubrik: Lag (2004:979) om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2005‑01‑01
Ändring, SFS 2007:295
Rubrik: Lag (2007:295) om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2007‑07‑01
Ändring, SFS 2009:79
Rubrik: Lag (2009:79) om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning
Omfattning: ändr. 3, 5, 7, 8, 9, 10, 19, 20, 26 §§, rubr. närmast före 26 §; nya 5 a, 5 b, 5 c, 5 d, 5 e, 5 f, 5 g §§, rubr. närmast före 5 a §
Ikraft: 2009‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:248
Rubrik: Lag (2010:248) om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning
Omfattning: ny 25 a §
Ikraft: 2010‑06‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:864
Rubrik: Lag (2010:864) om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2011‑07‑01
Ändring, SFS 2010:1318
Rubrik: Lag (2010:1318) om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2011‑01‑01 överg.best.
CELEX-nr: 32004R0883 [ pdf ], 31971R1408 [ pdf ]
Ändring, SFS 2011:1034
Rubrik: Lag (2011:1034) om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning
Omfattning: ändr. 5 g §
Ikraft: 2011‑11‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2012:312
Rubrik: Lag (2012:312) om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2012‑07‑01
Förarbeten: bet. 2011/12:SoU22 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2011/12:218 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL255/2005 s22
CELEX-nr: 32005L0036 [ pdf ]
Ändring, SFS 2012:928
Rubrik: Lag (2012:928) om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning
Omfattning: ändr. 24 §
Ikraft: 2013‑01‑01
Ändring, SFS 2016:1151
Rubrik: Lag (2016:1151) om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning
Omfattning: ändr. 5, 5 g §§; ny 5 h §
Ikraft: 2017‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:40
Rubrik: Lag (2017:40) om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning
Omfattning: ändr. 24 §
Ikraft: 2017‑04‑01
Ändring, SFS 2019:884
Rubrik: Lag (2019:884) om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning
Omfattning: ändr. 1, 3, 4, 5, 5 a, 5 b, 5 c, 5 d, 5 e, 5 f, 5 g, 5 h, 6, 9, 19, 20, 23, 26 §§, rubr. närmast före 6 §
Ikraft: 2020‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman