Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:749) om Handikappombudsmannen

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:749) om Handikappombudsmannen

» Läs lagen (1994:749) om Handikappombudsmannen (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:749 :
prop. 1993/94:219 Handikappombudsman (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:SoU27 Handikappombudsman, rskr. 1993/94:397

Förarbeten till lagen (1994:749) om Handikappombudsmannen och ändringar i lagen

Lag (1994:749) om Handikappombudsmannen
Departement: Integrations- och jämställdhetsdepartementet DISK
Ikraft: 1994‑07‑01
Upphävd: 2009‑01‑01
Ändring, SFS 1999:143
Rubrik: Lag (1999:143) om ändring i lagen (1994:749) om Handikappombudsmannen
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1999‑05‑01
Ändring, SFS 2001:1287
Rubrik: Lag (2001:1287) om ändring i lagen (1994:749) om Handikappombudsmannen
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2002‑03‑01
Ändring, SFS 2003:314
Rubrik: Lag (2003:314) om ändring i lagen (1994:749) om handikappombudsmannen
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2003‑07‑01
Ändring, SFS 2006:70
Rubrik: Lag (2006:70) om ändring i lagen (1994:749) om Handikappombudsmannen
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2006‑04‑01
Ändring, SFS 2008:568
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman