Hem: Teman: Förarbeten:

Förordningen (1994:748) om tillfälligt statsbidrag till gruppbostäder och sjukhem m.m.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1994:748) om tillfälligt statsbidrag till gruppbostäder och sjukhem m.m.

» Läs förordningen (1994:748) om tillfälligt statsbidrag till gruppbostäder och sjukhem m.m. (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:748 :
Jfr prop. 1993/94:100 Förslag till statsbudget för budgetåret 1994/95 (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ] (bil. 6), 1993/94:218, bet. 1993/94:SoU20 Socialpolitik - inriktning och anslag, 1993/94:SoU28, rskr. 1993/94:248, 1993/94:396

Ändringar i förordningen (1994:748) om tillfälligt statsbidrag till gruppbostäder och sjukhem m.m.

Förordning (1994:748) om tillfälligt statsbidrag till gruppbostäder och sjukhem m.m.
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1994‑07‑01
Förarbeten: Jfr prop. 1993/94:100 Förslag till statsbudget för budgetåret 1994/95 (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ] (bil. 6), 1993/94:218, bet. 1993/94:SoU20, 1993/94:SoU28, rskr. 1993/94:248, 1993/94:396
Upphävd: 2001‑12‑31
Ändring, SFS 1995:851
Rubrik: Förordning (1995:851) om ändring i förordningen (1994:748) om tillfälligt statsbidrag till gruppbostäder och sjukhem m.m.
Omfattning: ändr. 2, 4 §§
Ikraft: 1995‑07‑01
Förarbeten: Jfr prop. 1994/95:100 Förslag till statsbudget för budgetåret 1995/96 (Utrikesdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ] (bil.6), 1994/95:150 (bil.5), bet. 1994/95:SoU15, 1994/95:FiU20, rskr. 1994/95:294, 1994/95:448
Ändring, SFS 2001:944
Rubrik: Förordning (2001:944) om upphävande av förordningen (1994:748) om tillfälligt statsbidrag till gruppbostäder och sjukhem m.m.
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman