Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:745) om ändring i lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m.m.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:745) om ändring i lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m.m.

» Läs lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m.m. (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:745 :
prop. 1993/94:220 Vissa socialförsäkringsfrågor, m.m. (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:SfU20 Vissa socialförsäkringsfrågor, rskr. 1993/94:370

Förarbeten till lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m.m. och ändringar i lagen

Lag (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m.m.
Departement: Socialdepartementet
Upphävd: 1997‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1983:964
Rubrik: Lag (1983:964) om ändring i lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m.m.
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1984‑01‑01
Förarbeten: prop. 1983/84:40 om vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1983/84:SfU10 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:85
Ändring, SFS 1985:1081
Rubrik: Lag (1985:1081) om ändring i lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m.m.
Omfattning: ändr. 3, 7 §§
Ikraft: 1986‑01‑01
Ändring, SFS 1987:267
Rubrik: Lag (1987:267) om ändring i lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m.m.
Omfattning: ändr. 3, 7 §§
Ikraft: 1987‑07‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1987/88 [ pdf ] (bil. 7), bet. 1986/87:SfU14 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:234
Ändring, SFS 1988:275
Rubrik: Lag (1988:275) om ändring i lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m.m.
Omfattning: ändr. 3, 7 §§
Ikraft: 1988‑07‑01
Förarbeten: prop. 1987/88:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1988/89 [ pdf ] (bil.7), bet. 1987/88:SfU22 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1987/88:256
Ändring, SFS 1989:223
Rubrik: Lag (1989:223) om ändring i lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m.m.
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 1989‑07‑01
Ändring, SFS 1989:298
Rubrik: Lag (1989:298) om ändring i lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1989‑07‑01
Förarbeten: prop. 1988/89:123 med förslag om karantänslag, m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:SoU25 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:227
Ändring, SFS 1990:162
Rubrik: Lag (1990:162) om ändring i lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m.m.
Omfattning: ändr. 3, 7 §§
Ikraft: 1990‑07‑01
Förarbeten: prop. 1989/90:100 (bil.7), bet. 1989/90:SfU10 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:184
Ändring, SFS 1990:1406
Rubrik: Lag (1990:1406) om ändring i lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m.m.
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1991‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1990:1467
Rubrik: Lag (1990:1467) om ändring i lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m.m.
Omfattning: ändr. 3, 10 §§; ny 2 a §
Ikraft: 1992‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:324
Rubrik: Lag (1991:324) om ändring i lagen (1990:1467) om ändring i lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m.m.
Omfattning: ändr. 3 §, ikrafttr.best.- och övergångsbest, till 1990:1467
Ikraft: 1991‑07‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1991/92 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] (bil.7), 1990/91:SfU11, rskr 1990/91:200
Ändring, SFS 1991:948
Rubrik: Lag (1991:948) om ändring i lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m.m.
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:138 om vissa tandvårdsfrågor [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:SoU18, rskr 1990/91:364
Ändring, SFS 1991:1987
Rubrik: Lag (1991:1987) om ändring i lagen (1990:1467) om ändring i lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m.m.
Omfattning: ändr. 10 § i 1990:1467
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: prop. 1991/92:40 om vissa socialförsäkringsfrågor, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:SfU5, rskr 1991/92:81
Ändring, SFS 1992:657
Rubrik: Lag (1992:657) om ändring i lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m.m.
Omfattning: ändr. 3, 5 §§
Ikraft: 1992‑07‑01
Ändring, SFS 1992:894
Rubrik: Lag (1992:894) om ändring i lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m.m.
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 9 §§; ny 3 a §
Ikraft: 1993‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1992:1203
Rubrik: Lag (1992:1203) om ändring i lagen (1992:894) om ändring i lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m.m.
Omfattning: ändr. 1 § i 1992:894, 1 p ikrafttr.- och övergångsbest. till 1992:894
Ikraft: 1993‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1992:1693
Rubrik: Lag (1992:1693) om ändring i lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m.m.
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1993‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1992:1694
Rubrik: Lag (1992:1694) om ändring i lagen (1992:894) om ändring i lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m.m.
Omfattning: ändr. 3 § i 1992:894
Ändring, SFS 1993:51
Rubrik: Lag (1993:51) om ändring i lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m.m.
Omfattning: upph. 2 a §; ändr. 10 §
Ikraft: 1993‑03‑01
Ändring, SFS 1993:356
Rubrik: Lag (1993:356) om ändring i lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m.m.
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1993‑07‑01
Ändring, SFS 1993:368
Rubrik: Lag (1993:368) om ändring i lagen (1992:1203) om ändring i lagen (1992:894) om ändring i lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m.m.
Omfattning: ändr. 1 p ikrafttr.- och övergångsbest. till 1992:1203
Ändring, SFS 1993:590
Rubrik: Lag (1993:590) om ändring i lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m.m.
Omfattning: ändr. 4, 7 §§
Ikraft: 1994‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:1658
Rubrik: Lag (1993:1658) om ändring i lagen (1993:590) om ändring i lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m.m.
Omfattning: ändr. 7 § i 1993:590; ny övergångsbest.
Ändring, SFS 1994:317
Rubrik: Lag (1994:317) om ändring i lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m.m.
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1994:745
Rubrik: Lag (1994:745) om ändring i lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m.m.
Omfattning: ändr. 7, 8 §§
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1815
Rubrik: Lag (1994:1815) om ändring i lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m.m.
Omfattning: ändr. 7, 8 §§
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:510
Rubrik: Lag (1995:510) om ändring i lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m.m.
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1995‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:840
Rubrik: Lag (1995:840) om ändring i lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m.m.
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1996‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:847
Rubrik: Lag (1995:847) om ändring i lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m.m.
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1995:1490
Rubrik: Lag (1995:1490) om ändring i lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m.m.
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1996‑01‑01
Ändring, SFS 1996:710
Rubrik: Lag (1996:710) om ändring i lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m.m.
Omfattning: ändr. 3, 7 §§
Ikraft: 1996‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:1150
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman