Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:743) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:743) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

» Läs tandvårdslagen (1985:125) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:743 :
prop. 1993/94:220 Vissa socialförsäkringsfrågor, m.m. (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:SfU20 Vissa socialförsäkringsfrågor, rskr. 1993/94:370

Förarbeten till tandvårdslagen (1985:125) och ändringar i lagen

Tandvårdslag (1985:125)
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1986‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1984/85:79 med förslag till tandvårdslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:SoU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:143
Ändring, SFS 1986:1410
Rubrik: Lag (1986:1410) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 1987‑01‑01
Ändring, SFS 1991:905
Rubrik: Lag (1991:905) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
Omfattning: upph. 12 §; ändr. 11 §, rubr. närmast före 11 §
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:117 om en ny kommunallag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:KU38, rskr 1990/91:360
Ändring, SFS 1991:949
Rubrik: Lag (1991:949) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1991‑07‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:138 om vissa tandvårdsfrågor [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:SoU18, rskr 1990/91:364
Ändring, SFS 1991:1950
Rubrik: Lag (1991:1950) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1992‑01‑01
Ändring, SFS 1992:1383
Rubrik: Lag (1992:1383) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1993‑01‑01
Ändring, SFS 1992:1421
Rubrik: Lag (1992:1421) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 1993‑07‑01
Förarbeten: prop. 1992/93:76 om höjd beredskap [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1992/93:FöU2 Höjd beredskap, rskr 1992/93:83
Ändring, SFS 1994:743
Rubrik: Lag (1994:743) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
Omfattning: ändr. 7 §; nya 15 a §, rubr. närmast före 15 a §
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:862
Rubrik: Lag (1994:862) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 1994‑10‑01
Ändring, SFS 1994:1751
Rubrik: Lag (1994:1751) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
Omfattning: ny 5 a §
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1995:842
Rubrik: Lag (1995:842) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 1995‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:788
Rubrik: Lag (1996:788) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
Omfattning: upph. 13 §; ändr. 16, 17 §§, rubr. närmast före 16 §; ny 4 a §, rubr. närmast efter 15 a §
Ikraft: 1997‑01‑01
Ändring, SFS 1997:995
Rubrik: Lag (1997:995) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1998‑01‑01
Ändring, SFS 1998:539
Rubrik: Lag (1998:539) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 1998:554
Rubrik: Lag (1998:554) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
Omfattning: ändr. 4, 8, 15 a §§; ny 8 a §
Ikraft: 1999‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2002:219
Rubrik: Lag (2002:219) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
Omfattning: ändr. 4, 15 a §§
Ikraft: 2002‑07‑01
Ändring, SFS 2003:195
Rubrik: Lag (2003:195) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2003‑07‑01
Ändring, SFS 2003:414
Rubrik: Lag (2003:414) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2003‑07‑01
Ändring, SFS 2003:1209
Rubrik: Lag (2003:1209) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
Omfattning: ändr. 8 a §; ny 15 b §, rubr. närmast före 15 b §
Ikraft: 2004‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2004:814
Rubrik: Lag (2004:814) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
Omfattning: ändr. 4, 15 a §§
Ikraft: 2005‑01‑01
Ändring, SFS 2006:175
Rubrik: Lag (2006:175) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2006‑07‑01
Ändring, SFS 2006:193
Rubrik: Lag (2006:193) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2006‑07‑01
Ändring, SFS 2008:149
Rubrik: Lag (2008:149) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
Omfattning: ändr. 3, 4, 15 a §§
Ikraft: 2008‑07‑01
Ändring, SFS 2008:346
Rubrik: Lag (2008:346) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2008‑07‑01
Ändring, SFS 2010:246
Rubrik: Lag (2010:246) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
Omfattning: ändr. 15 a §
Ikraft: 2010‑06‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:663
Rubrik: Lag (2010:663) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
Omfattning: ändr. 14 §; ny 16 a §, rubr. närmast före 16 a §
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2010:1234
Rubrik: Lag (2010:1234) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
Omfattning: ändr. 15 a §
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2010:1315
Rubrik: Lag (2010:1315) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
Omfattning: ändr. 5 a §
Ikraft: 2011‑01‑01 överg.best.
CELEX-nr: 32004R0883 [ pdf ], 31971R1408 [ pdf ]
Ändring, SFS 2011:1188
Rubrik: Lag (2011:1188) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
Omfattning: upph. 15 §, rubr. närmast före 18 §; ändr. 4, 8 a, 17 §§, rubr. närmast före 17 §
Ikraft: 2013‑01‑01
Ändring, SFS 2013:409
Rubrik: Lag (2013:409) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2013‑07‑01
Ändring, SFS 2013:1143
Rubrik: Lag (2013:1143) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
Omfattning: ny 13 §
Ikraft: 2014‑01‑01
Ändring, SFS 2014:575
Rubrik: Lag (2014:575) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2014:823
Rubrik: Lag (2014:823) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
Omfattning: ändr. 3 §; nya 3 a, 3 b §§
Ikraft: 2015‑01‑01
Förarbeten: prop. 2013/14:106 Patientlag (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], rskr. bet. 2013/14:SoU24 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:327 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2016:656
Rubrik: Lag (2016:656) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
Omfattning: nya 3 c, 4 b §§
Ikraft: 2016‑07‑01
Ändring, SFS 2016:1299
Rubrik: Lag (2016:1299) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2017‑01‑01
Förarbeten: prop. 2016/17:1 Budgetpropositionen för 2017 (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], utg.omr. 25, bet. 2016/17:FiU3 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2016/17:117 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2016:1300
Rubrik: Lag (2016:1300) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2018‑01‑01
Förarbeten: prop. 2016/17:1 Budgetpropositionen för 2017 (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], utg.omr. 25, bet. 2016/17:FiU3 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2016/17:117 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2016:1301
Rubrik: Lag (2016:1301) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2019‑01‑01
Förarbeten: prop. 2016/17:1 Budgetpropositionen för 2017 (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], utg.omr. 25, bet. 2016/17:FiU3 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2016/17:117 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2017:34
Rubrik: Lag (2017:34) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
Omfattning: ändr. 8 a, 15 a §§
Ikraft: 2017‑04‑01
Ändring, SFS 2017:733
Rubrik: Lag (2017:733) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2018‑01‑01
Ändring, SFS 2018:685
Rubrik: Lag (2018:685) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2019‑01‑01
Ändring, SFS 2019:860
Rubrik: Lag (2019:860) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
Omfattning: ändr. 5, 5 a, 6, 7, 8, 8 a, 9, 10, 13, 15 a, 15 b §§, rubr. närmast före 5 §
Ikraft: 2020‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman