Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:742) om ändring i lagen (1979:84) om delpensionsförsäkring

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:742) om ändring i lagen (1979:84) om delpensionsförsäkring

» Läs lagen (1979:84) om delpensionsförsäkring (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:742 :
prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m. (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ] (bil.5), bet. 1993/94:SfU26 Delpensionsförsäkringen, rskr. 1993/94:440

Förarbeten till lagen (1979:84) om delpensionsförsäkring och ändringar i lagen

Lag (1979:84) om delpensionsförsäkring
Departement: Socialdepartementet
Förarbeten: prop. 1978/79:69 om delpension för egenföretagare m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1978/79:SfU14 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1978/79:133
Upphävd: 2001‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1980:1038
Rubrik: Lag (1980:1038) om ändring i lagen (1979:84) om delpensionsförsäkring
Omfattning: ändr. 11 §
Förarbeten: prop. 1980/81:20 om besparingar i statsverksamheten, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1980/81:SfU14 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1980/81:84
Ändring, SFS 1981:695
Rubrik: Lag (1981:695) om ändring i lagen (1979:84) om delpensionsförsäkring
Omfattning: ändr. 4, 13, 21 §§
Ändring, SFS 1983:197
Rubrik: Lag (1983:197) om ändring i lagen (1979:84) om delpensionsförsäkring
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 1983‑07‑01
Ändring, SFS 1983:396
Rubrik: Lag (1983:396) om ändring i lagen (1979:84) om delpensionsförsäkring
Omfattning: ändr. 24 §
Ikraft: 1983‑07‑01
Ändring, SFS 1986:144
Rubrik: Lag (1986:144) om ändring i lagen (1979:84) om delpensionsförsäkring
Omfattning: ändr. 17, 20 §§
Ikraft: 1987‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1987:202
Rubrik: Lag (1987:202) om ändring i lagen (1979:84) om delpensionsförsäkring
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 1987‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1986/87:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1987/88 [ pdf ] bil. 7, bet. 1986/87:SfU13 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:154
Ändring, SFS 1987:364
Rubrik: Lag (1987:364) om ändring i lagen (1979:84) om delpensionsförsäkring
Omfattning: ändr. 5–10, 12, 13, 15–17 §§; ny 18 a §
Ikraft: 1987‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1988:1271
Rubrik: Lag (1988:1271) om ändring i lagen (1979:84) om delpensionsförsäkring
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 1989‑01‑01
Förarbeten: prop. 1987/88:124 om god man och förvaltare [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:LU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:10
Ändring, SFS 1989:221
Rubrik: Lag (1989:221) om ändring i lagen (1979:84) om delpensionsförsäkring
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1989‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1990:671
Rubrik: Lag (1990:671) om ändring i lagen (1979:84) om delpensionsförsäkring
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1990‑07‑01
Ändring, SFS 1991:222
Rubrik: Lag (1991:222) om ändring i lagen (1979:84) om delpensionsförsäkring
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 1991‑07‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:80, 1990/91:JuU18, rskr 1990/91:216
Ändring, SFS 1991:363
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1991:222
Ändring, SFS 1991:1982
Rubrik: Lag (1991:1982) om ändring i lagen (1979:84) om delpensionsförsäkring
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: prop. 1991/92:40 om vissa socialförsäkringsfrågor, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:SfU5, rskr 1991/92:81
Ändring, SFS 1992:1743
Rubrik: Lag (1992:1743) om ändring i lagen (1979:84) om delpensionsförsäkring
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 1993‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:742
Rubrik: Lag (1994:742) om ändring i lagen (1979:84) om delpensionsförsäkring
Omfattning: ändr. 1, 5, 7, 11, 12, 13 §§
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:518
Rubrik: Lag (1995:518) om ändring i lagen (1979:84) om delpensionsförsäkring
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1995‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:247
Rubrik: Lag (1997:247) om ändring i lagen (1979:84) om delpensionsförsäkring
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1997‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:248
Rubrik: Lag (1997:248) om ändring i lagen (1979:84) om delpensionsförsäkring
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1998‑01‑01
Ändring, SFS 1997:1043
Rubrik: Lag (1997:1043) om ändring i lagen (1979:84) om delpensionsförsäkring
Omfattning: ändr. 4, 12 §§
Ikraft: 1998‑01‑01
Förarbeten: prop. 1997/98:33 Utfärdande av F-skattsedel, m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1997/98:SkU9, rskr. 1997/98:71
Ändring, SFS 1998:91
Rubrik: Lag (1998:91) om ändring i lagen (1979:84) om delpensionsförsäkring
Omfattning: upph. 17 §; ändr. 20 §
Ikraft: 1998‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:549
Rubrik: Lag (1998:549) om ändring i lagen (1979:84) om delpensionsförsäkring
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 1999‑01‑01
Förarbeten: prop. 1997/98:150, bet. 1997/98:FiU20, rskr. 1997/98:318
Ändring, SFS 1998:675
Omfattning: upph.
Ändring, SFS 1998:691
Rubrik: Lag (1998:691) om ändring i lagen (1979:84) om delpensionsförsäkring
Omfattning: ändr. 4, 12 §§
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 1998:1765
Rubrik: Lag (1998:1765) om ändring i lagen (1998:549) om ändring i lagen (1979:84) om delpensionsförsäkring
Omfattning: ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. till 1998:549
Förarbeten: prop. 1998/99:1 Budgetpropositionen för 1999 (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ] utg.omr. 11, bet. 1998/99:SfU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:101
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman