Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:740) om ändring i lagen (1993:1478) om ändring i skollagen (1985:1100)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:740) om ändring i lagen (1993:1478) om ändring i skollagen (1985:1100)

Förarbeten till SFS 1994:740 :
prop. 1993/94:242 Vissa ändringar i skollagen (Utbildningsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:UbU20 Vissa ändringar i skollagen, rskr. 1993/94:421

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman