Hem: Teman: Förarbeten:

Förordningen (1994:734) om ändring i förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1994:734) om ändring i förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.

» Läs förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:734 :
Jfr prop. 1993/94:94 Mottagande av asylsökande m.m. (Kulturdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], prop. 1993/94:100 Förslag till statsbudget för budgetåret 1994/95 (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ] bil.12, bet. 1993/94:SfU11 Mottagande av asylsökande m.m., 1993/94:SfU14, rskr. 1993/94:188, 1993/94:263

Ändringar i förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.

Förordning (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet IAS
Ikraft: 1991‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1990:1190
Rubrik: Förordning (1990:1190) om ändring i förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1991‑01‑01
Ändring, SFS 1991:801
Rubrik: Förordning (1991:801) om ändring i förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.
Omfattning: ändr. 11, 12, 13, 32, 33 §§
Ikraft: 1991‑07‑01
Förarbeten: Jfr prop. 1990/91:153 om ny folkbokföringslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:SkU28, rskr 1990/91:320
Ändring, SFS 1991:1864
Rubrik: Förordning (1991:1864) om ändring i förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.
Omfattning: ändr. 10, 21 §§
Ikraft: 1992‑01‑01
Ändring, SFS 1992:825
Rubrik: Förordning (1992:825) om ändring i förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.
Omfattning: ändr. 6, 31 §§; ny 25 a §
Ikraft: 1992‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1992:1264
Rubrik: Förordning (1992:1264) om ändring i förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.
Omfattning: ändr. 10, 17 §§
Ikraft: 1993‑01‑01
Ändring, SFS 1993:444
Rubrik: Förordning (1993:444) om ändring i förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.
Omfattning: ändr. 30, 32, 34, 43 §§
Ikraft: 1993‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:1368
Rubrik: Förordning (1993:1368) om ändring i förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1994‑01‑01
Ändring, SFS 1994:734
Rubrik: Förordning (1994:734) om ändring i förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.
Omfattning: upph. 15, 40 §§; ändr. 3, 6, 7, 11, 12, 13, 14. 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25 a, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43 §§, rubr. närmast före 27, 31 §§; ny 28 a §; omtryck
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1525
Rubrik: Förordning (1994:1525) om ändring i förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.
Omfattning: ändr. 10, 28 a, 35 §§
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1995:255
Rubrik: Förordning (1995:255) om ändring i förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.
Omfattning: ändr. 43 §
Ikraft: 1995‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:676
Rubrik: Förordning (1995:676) om ändring i förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.
Omfattning: ändr. 32, 33, 34 §§
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1995:1090
Rubrik: Förordning (1995:1090) om ändring i förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.
Omfattning: upph. 14 §; ändr. 3, 10, 11, 12, 13 §§
Ikraft: 1996‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:1252
Rubrik: Förordning (1995:1252) om ändring i förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.
Omfattning: ändr. 10 § i 1995:1090
Ändring, SFS 1995:1253
Rubrik: Förordning (1995:1253) om ändring i förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.
Omfattning: ändr. 17, 20, 28 a §§
Ikraft: 1996‑01‑01
Ändring, SFS 1996:1376
Rubrik: Förordning (1996:1376) om ändring i förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.
Omfattning: upph. 32, 33 §§; ändr. 3, 6, 9, 10, 12, 13, 23, 28 a, 35, 36, 38, 42 §§
Ikraft: 1997‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:1182
Rubrik: Förordning (1997:1182) om ändring i förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottangde m.m.
Omfattning: ändr. 10, 12, 13, 17, 28 a, 34, 35, 37 §§
Ikraft: 1998‑01‑01
Ändring, SFS 1998:53
Rubrik: Förordning (1998:53) om ändring i förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 1998‑03‑16
Ändring, SFS 1998:229
Rubrik: Förordning (1998:229) om ändring i förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.
Omfattning: ändr. 1, 6, 8, 11, 20, 26, 34, 35, 38, 39, 42, 43 §§; ny 40 §
Ikraft: 1998‑06‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:1162
Rubrik: Förordning (1998:1162) om ändring i förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.
Omfattning: ändr. 43 §
Ikraft: 1998‑10‑01
Ändring, SFS 1998:1747
Rubrik: Förordning (1998:1747) om ändring i förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottande m.m.
Omfattning: ändr. 11, 28 a §§; ny 3 a §
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 1999:1349
Rubrik: Förordning (1999:1349) om ändring i förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.
Omfattning: ändr. 10, 21, 28 a §
Ikraft: 2000‑01‑01
Förarbeten: Jfr prop. 1999/2000:1 Budgetpropositionen för 2000 (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ] utg.omr. 8, bet. 1999/2000:SfU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:101
Ändring, SFS 2000:401
Rubrik: Förordning (2000:401) om ändring i förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.
Omfattning: ändr. 8, 28 a, 31, 39, 40, 42 §§
Ikraft: 2000‑07‑01
Ändring, SFS 2000:1192
Rubrik: Förordning (2000:1192) om ändring i förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.
Omfattning: ändr. 10, 28 a §
Ikraft: 2001‑01‑01
Ändring, SFS 2001:596
Rubrik: Förordning (2001:596) om ändring i förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.
Omfattning: ändr. 12, 13 §§
Ikraft: 2001‑10‑01
Ändring, SFS 2001:866
Rubrik: Förordning (2001:866) om ändring i förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.
Omfattning: ändr. 10, 34 §§
Ikraft: 2002‑01‑01
Ändring, SFS 2001:952
Rubrik: Förordning (2001:952) om ändring i förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.
Omfattning: ändr. 17, 21, 22, 29 §§
Ikraft: 2002‑01‑01
Ändring, SFS 2001:977
Rubrik: Förordning (2001:977) om ändring i förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.
Omfattning: ändr. 5, 28 a §§
Ikraft: 2002‑01‑01
Ändring, SFS 2002:1056
Rubrik: Förordning (2002:1056) om ändring i förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.
Omfattning: upph. 4, 5, 22, 23, 24, 25, 25 a, 27, 28, 29, 30, 31, rubr. närmast före 27, 31 §§; ändr. 7, 8, 9, 10, 17, 20, 26, 39, 40, 42, 43 §§
Ikraft: 2003‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2003:894
Rubrik: Förordning (2003:894) om ändring i förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.
Omfattning: ändr. 10, 12, 13, 34 §§
Ikraft: 2004‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2004:1060
Rubrik: Förordning (2004:1060) om ändring i förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2005‑01‑01
Ändring, SFS 2005:1176
Rubrik: Förordning (2005:1176) om ändring i förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2006‑01‑01
Ändring, SFS 2006:107
Rubrik: Förordning (2006:107) om ändring i förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2006‑03‑31
Ändring, SFS 2006:278
Rubrik: Förordning (2006:278) om ändring i förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.
Omfattning: ändr. 7, 41, 43 §§; ny 27 §
Ikraft: 2006‑05‑01
Ändring, SFS 2006:1580
Rubrik: Förordning (2006:1580) om ändring i förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2007‑01‑15
Ändring, SFS 2007:627
Rubrik: Förordning (2007:627) om ändring i förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.
Omfattning: upph. 27, 40 §§; ändr. 1, 6, 7, 8, 20, 21, 26, 34, 35, 38, 39, 41, 42, 43 §§; ny 22 §
Ikraft: 2007‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:891
Rubrik: Förordning (2007:891) om ändring i förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2008‑01‑01
Ändring, SFS 2007:1209
Rubrik: Förordning (2007:1209) om ändring i förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2008‑01‑01
Ändring, SFS 2008:894
Rubrik: Förordning (2008:894) om ändring i förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.
Omfattning: ändr. 11 §; ny 4 §
Ikraft: 2008‑12‑15
Ändring, SFS 2008:1084
Rubrik: Förordning (2008:1084) om ändring i förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2009‑01‑01
Ändring, SFS 2009:1517
Rubrik: Förordning (2009:1517) om ändring i förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2010‑01‑01
Ändring, SFS 2010:257
Rubrik: Förordning (2010:257) om ändring i förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2010‑06‑28
Ändring, SFS 2010:1141
Rubrik: Förordning (2010:1141) om ändring i förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.
Omfattning: upph. 2, 3 a, 6, 7, 9, 18, 37 §§, rubr. närmast före 9 §; ändr. 1, 3, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 21, 26, 34, 35, 36, 38, 41, 42, 43 §§, rubr. närmast före 16 §, rubr. närmast före tidigare upph. 32 §; nya 20 a, 20 b, 20 c, 20 d, 41 a, 41 b §§
Ikraft: 2010‑12‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:1440
Rubrik: Förordning (2010:1440) om ändring i förordningen (2010:1141) om ändring i förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.
Omfattning: ändr. 35 §, p 2 övergångsbest. i 2010:1141
Ändring, SFS 2011:1233
Rubrik: Förordning (2011:1233) om ändring i förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2012‑01‑10 överg.best.
Ändring, SFS 2015:1008
Rubrik: Förordning (2015:1008) om ändring i förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.
Omfattning: ändr. 21, 22, 26 §§; nya 23, 24, 25 §§
Ikraft: 2016‑01‑15 överg.best.
Ändring, SFS 2016:466
Rubrik: Förordning (2016:466) om ändring i förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2016‑07‑01
Ändring, SFS 2017:200
Rubrik: Förordning (2017:200) om ändring i förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.
Omfattning: upph. 10, 11, 12, 13, 26 §§, rubr. närmast före 10, 26 §§; ändr. 21, 22, 23, 24, 25 §§; nya 23 a, 25 a, 25 b, 25 c §§
Ikraft: 2017‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:225
Rubrik: Förordning (2018:225) om ändring i förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.
Omfattning: ändr. 16, 20 b §§
Ikraft: 2018‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:954
Rubrik: Förordning (2018:954) om ändring i förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.
Omfattning: ändr. 43 §
Ikraft: 2018‑07‑01
Ändring, SFS 2019:79
Rubrik: Förordning (2019:79) om ändring i förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.
Omfattning: ändr. 16, 19 §§
Ikraft: 2019‑04‑02
Ändring, SFS 2019:1010
Rubrik: Förordning (2019:1010) om ändring i förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.
Omfattning: ändr. 1, 34, 35, 38, 39 §§, rubr. närmast före 32 §
Ikraft: 2020‑01‑01
Ändring, SFS 2020:136
Rubrik: Förordning (2020:136) om ändring i förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.
Omfattning: ändr. 42 §
Ikraft: 2020‑05‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman