Hem: Teman: Förarbeten:

Förordningen (1994:732) om ändring i förordningen (1988:582) om statligt stöd till radio- och kassettidningar

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1994:732) om ändring i förordningen (1988:582) om statligt stöd till radio- och kassettidningar

» Läs förordningen (1988:582) om statligt stöd till radio- och kassettidningar (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:732 :
Jfr prop. 1993/94:100 Förslag till statsbudget för budgetåret 1994/95 (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ] (bil.12 p. C 10), bet. 1993/94:KU27 Presstöd m.m., rskr. 1993/94:192

Ändringar i förordningen (1988:582) om statligt stöd till radio- och kassettidningar

Förordning (1988:582) om statligt stöd till radio- och kassettidningar
Departement: Kulturdepartementet
Ikraft: 1988‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1987/88:145 om stöd till radio- och kassettidningar [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1987/88:KU39 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1987/88:291
Ändring, SFS 1990:526
Rubrik: Förordning (1990:526) om ändring i förordningen (1988:582) om statligt stöd till radio- och kassettidningar
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1990‑07‑01
Förarbeten: Jfr 1989/90:78, bet. 1989/90:KU31 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:302
Ändring, SFS 1991:550
Rubrik: Förordning (1991:550) om ändring i förordningen (1988:582) om statligt stöd till radio- och kassettidningar
Omfattning: ändr. 7, 9, 11 §§
Ikraft: 1991‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1990/91:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1991/92 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] (bil.10 p.H 11), 1990/91:KU29, rskr 1990/91:161
Ändring, SFS 1991:1738
Rubrik: Förordning (1991:1738) om ändring i förordningen (1988:582) om statligt stöd till radio- och kassettidningar
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 1992‑01‑01
Ändring, SFS 1992:586
Rubrik: Förordning (1992:586) om ändring i förordningen (1988:582) om statligt stöd till radio- och kassettidningar
Omfattning: upph. 6 §; ändr. 12 §
Ikraft: 1992‑07‑01
Förarbeten: Jfr prop. 1991/92:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1992/93 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] (bil.12 p.C 10), 1991/92:140, 1991/92:KrU26, 1991/92:KrU28, rskr 1991/92:221, 1991/92:329
Ändring, SFS 1994:249
Rubrik: Förordning (1994:249) om ändring i förordningen (1988:582) om statligt stöd till radio- och kassettidningar
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1994:732
Rubrik: Förordning (1994:732) om ändring i förordningen (1988:582) om statligt stöd till radio- och kassettidningar
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1995:562
Rubrik: Förordning (1995:562) om ändring i förordningen (1988:582) om statligt stöd till radio- och kassettidningar
Omfattning: ändr. 2, 7 §§
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1997:1208
Rubrik: Förordning (1997:1208) om ändring i förordningen (1988:582) om statligt stöd till radio- och kassettidningar
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 7 §§
Ikraft: 1998‑01‑01
Ändring, SFS 1999:1073
Rubrik: Förordning (1999:1073) om ändring i förordningen (1988:582) om statligt stöd till radio- och kassettidningar
Omfattning: ändr. 9 §; ny 9 a §
Ikraft: 2000‑01‑01
Förarbeten: Jfr prop. 1999/2000:1 Budgetpropositionen för 2000 (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ] utg.omr. 1, bet. 1999/2000:KU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:60
Ändring, SFS 2010:768
Rubrik: Förordning (2010:768) om ändring i förordningen (1988:582) om statligt stöd till radio- och kassettidningar
Omfattning: ändr. 3, 9 a, 14 §§
Ikraft: 2010‑08‑01
Ändring, SFS 2012:922
Rubrik: Förordning (2012:922) om ändring i förordningen (1988:582) om statligt stöd till radio- och kassettidningar
Omfattning: ändr. 3, 14 §§
Ikraft: 2013‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman