Hem: Teman: Förarbeten:

Förordningen (1994:729) med instruktion för Radio- och TV-verket

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1994:729) med instruktion för Radio- och TV-verket

» Läs förordningen (1994:729) med instruktion för Radio- och TV-verket (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:729 :
Jfr prop. 1993/94:160 Ny myndighetsorganisation på radio- och TV- området (Kulturdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:KU37 Ny myndighetsorganisation på radio- och TV-området, rskr. 1993/94:276

Ändringar i förordningen (1994:729) med instruktion för Radio- och TV-verket

Förordning (1994:729) med instruktion för Radio- och TV-verket
Departement: Kulturdepartementet
Ikraft: 1994‑07‑01
Upphävd: 2008‑01‑01
Ändring, SFS 1996:463
Rubrik: Förordning (1996:463) om ändring i förordningen (1994:729) med instruktion för Radio- och TV-verket
Omfattning: upph. 6, 7 §§, rubr. närmast före 6, 7 §§; ändr. 4 §
Ikraft: 1996‑07‑01
Ändring, SFS 1996:867
Rubrik: Förordning (1996:867) om ändring i förordningen (1994:729) med instruktion för Radio- och TV-verket
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1996‑12‑01
Ändring, SFS 1998:33
Rubrik: Förordning (1998:33) om ändring i förordningen (1994:729) med instruktion för Radio- och TV-verket
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1998‑03‑01
Ändring, SFS 1998:312
Rubrik: Förordning (1998:312) om ändring i förordningen (1994:729) med instruktion för Radio- och TV-verket
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 1998‑07‑01
Förarbeten: Jfr prop. 1997/98:77 Närradio m.m. (Kulturdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1997/98:KU28, rskr. 1997/98:207
Ändring, SFS 2000:215
Rubrik: Förordning (2000:215) om ändring i förordningen (1994:729) med instruktion för Radio- och TV-verket
Omfattning: ändr. 3, 5 §§
Ikraft: 2000‑05‑15
Ändring, SFS 2001:276
Rubrik: Förordning (2001:276) om ändring i förordningen (1994:729) med instruktion för Radio- och TV-verket
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2001‑07‑01
Ändring, SFS 2002:915
Rubrik: Förordning (2002:915) om ändring i förordningen (1994:729) med instruktion för Radio- och TV-verket
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 2003‑01‑01
Ändring, SFS 2003:400
Rubrik: Förordning (2003:400) om ändring i förordningen (1994:729) med instruktion för Radio- och TV-verket
Omfattning: ändr. 2 §; ny 2 a §
Ikraft: 2003‑07‑25
Ändring, SFS 2007:1190
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman