Hem: Teman: Förarbeten:

Förordningen (1994:728) med instruktion för Granskningsnämnden för radio och TV

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1994:728) med instruktion för Granskningsnämnden för radio och TV

» Läs förordningen (1994:728) med instruktion för Granskningsnämnden för radio och TV (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:728 :
Jfr prop. 1993/94:160 Ny myndighetsorganisation på radio- och TV- området (Kulturdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:KU37 Ny myndighetsorganisation på radio- och TV-området, rskr. 1993/94:276

Ändringar i förordningen (1994:728) med instruktion för Granskningsnämnden för radio och TV

Förordning (1994:728) med instruktion för Granskningsnämnden för radio och TV
Departement: Kulturdepartementet
Ikraft: 1994‑07‑01
Upphävd: 2008‑01‑01
Ändring, SFS 1996:462
Rubrik: Förordning (1996:462) om ändring i förordningen (1994:728) med instruktion för Granskningsnämnden för radio och TV
Omfattning: ändr. 9, 12, 13 §§, rubr. närmast före 20 §
Ikraft: 1996‑07‑01
Ändring, SFS 1996:866
Rubrik: Förordning (1996:728) om ändring i förordningen (1994:728) med instruktion för Granskningsnämnden för radio och TV
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 7, 10, 11, 15, 23 §§
Ikraft: 1996‑12‑01
Ändring, SFS 1998:1139
Rubrik: Förordning (1998:1139) om ändring i förordningen (1994:728) med instruktion för Granskningsnämnden för radio och TV
Omfattning: ändr. 9, 23 §§
Ikraft: 1998‑10‑01
Ändring, SFS 2001:274
Rubrik: Förordning (2001:274) om ändring i förordningen (1994:728) med instruktion för Granskningsnämnden för radio och TV
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 10, 23 §§
Ikraft: 2001‑07‑01
Ändring, SFS 2001:1039
Rubrik: Förordning (2001:1039) om ändring i förordningen (1994:728) med instruktion för Granskningsnämnden för radio och TV
Omfattning: upph. 22 §, rubr. närmast före 22 §
Ikraft: 2002‑01‑01
Ändring, SFS 2002:777
Rubrik: Förordning (2002:777) om ändring i förordningen (1994:728) med instruktion för Granskningsnämnden för radio och TV
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2002‑12‑01
Ändring, SFS 2007:1183
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman