Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:727) om ändring i lagen (1994:40) om tillfällig kompensation för viss dieseloljeskatt

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:727) om ändring i lagen (1994:40) om tillfällig kompensation för viss dieseloljeskatt

» Läs lagen (1994:40) om tillfällig kompensation för viss dieseloljeskatt (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:727 :
bet. 1993/94:SkU25 Vissa inkomst- och företagsskattefrågor, m.m., rskr. 1993/94:443

Förarbeten till lagen (1994:40) om tillfällig kompensation för viss energiskatt och ändringar i lagen

Lag (1994:40) om tillfällig kompensation för viss energiskatt
Departement: Finansdepartementet S6
Ikraft: 1994‑02‑21
Upphävd: 2000‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:283
Rubrik: Lag (1994:283) om ändring i lagen (1994:40) om tillfällig kompensation för viss dieseloljeskatt
Omfattning: ändr. 2, 4 §§
Ikraft: 1994‑05‑15 överg.best.
Ändring, SFS 1994:727
Rubrik: Lag (1994:727) om ändring i lagen (1994:40) om tillfällig kompensation för viss dieseloljeskatt
Omfattning: ändr. 2, 4 §§
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: bet. 1993/94:SkU25, rskr. 1993/94:443
Ändring, SFS 1994:1782
Rubrik: Lag (1994:1782) om ändring i lagen (1994:40) om tillfällig kompensation för viss dieseloljeskatt
Omfattning: ändr. författningsrubr., 2, 4 §§
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: bet. 1994/95:SkU4, rskr. 1994/95:152
Ändring, SFS 1996:964
Rubrik: Lag (1996:964) om ändring i lagen (1994:40) om tillfällig kompensation för viss energiskatt
Omfattning: ändr. 1, 3, 7 §§
Ikraft: 1997‑01‑01
Förarbeten: prop. 1995/96:224, bet. 1996/97:BoU4, rskr. 1996/97:2
Ändring, SFS 1998:254
Rubrik: Lag (1998:254) om ändring i lagen (1994:40) om tillfällig kompensation för viss energiskatt
Omfattning: ändr. 1, 3 §§
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 2000:492
Rubrik: Lag (2000:492) om upphävande av lagen (1994:40) om tillfällig kompensation för viss energiskatt
Omfattning: upph.
Förarbeten: prop. 1999/2000:105 Vissa punktskattefrågor (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:SkU22 [ pdf ], rskr. 1999/2000:246
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman