Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:726) om ändring i lagen (1992:1438) om dieseloljeskatt och användning av vissa oljeprodukter

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:726) om ändring i lagen (1992:1438) om dieseloljeskatt och användning av vissa oljeprodukter

» Läs lagen (1992:1438) om dieseloljeskatt och användning av vissa oljeprodukter (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:726 :
prop. 1993/94:234 Vissa inkomst- och företagsskattefrågor, m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:SkU25 Vissa inkomst- och företagsskattefrågor, m.m., rskr. 1993/94:443

Förarbeten till lagen (1992:1438) om dieseloljeskatt och användning av vissa oljeprodukter och ändringar i lagen

Lag (1992:1438) om dieseloljeskatt och användning av vissa oljeprodukter
Departement: Finansdepartementet S6
Ikraft: 1993‑10‑01
Förarbeten: prop. 1992/93:124 om skatt på dieselolja m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1992/93:SkU13, rskr 1992/93:147
Upphävd: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:839
Rubrik: Lag (1993:839) om ändring i lagen (1992:1438) om dieseloljeskatt och användning av vissa oljeprodukter
Omfattning: ändr. 1, 5 §§
Ändring, SFS 1993:1206
Rubrik: Lag (1993:1206) om ändring i lagen (1992:1438) om dieseloljeskatt och användning av vissa oljeprodukter
Omfattning: ändr. 7, 8 §§; ny 8 a §
Ikraft: 1993‑12‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:1510
Rubrik: Lag (1993:1510) om ändring i lagen (1992:1438) om dieseloljeskatt och användning av vissa oljeprodukter
Omfattning: ändr. 5 §; ny 5 a §
Ikraft: 1994‑01‑01
Ändring, SFS 1994:284
Rubrik: Lag (1994:284) om ändring i lagen (1992:1438) om dieseloljeskatt och användning av vissa oljeprodukter
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1994‑05‑15
Ändring, SFS 1994:726
Rubrik: Lag (1994:726) om ändring i lagen (1992:1438) om dieseloljeskatt och användning av vissa oljeprodukter
Omfattning: ändr. 5, 5 a §§
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1994:1776
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman