Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:725) om ändring i lagen (1957:262) om allmän energiskatt

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:725) om ändring i lagen (1957:262) om allmän energiskatt

» Läs lagen (1957:262) om allmän energiskatt (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:725 :
prop. 1993/94:234 Vissa inkomst- och företagsskattefrågor, m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:SkU25 Vissa inkomst- och företagsskattefrågor, m.m., rskr. 1993/94:443

Förarbeten till lagen (1957:262) om allmän energiskatt och ändringar i lagen

Lag (1957:262) om allmän energiskatt
Departement: Finansdepartementet S6
Upphävd: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1958:32
Omfattning: ändr. 5 §, bränsleförteckn.
Ändring, SFS 1958:71
Omfattning: ändr. 14 § 1, 3 mom
Ändring, SFS 1959:96
Omfattning: upph. 3, 26, 29, 31, 33, 35–38 §§; ändr. 18, 23, 30, 32 §§
Ändring, SFS 1960:610
Omfattning: upph. 28 §; ändr. 18, 27 §§, bränsleförteckn.
Ändring, SFS 1961:374
Omfattning: ändr. 1, 4, 5, 6, 10 §§, 24 § 2 mom, rubr. närmast före 4, 6 §§, bränsleförteckn.
Ändring, SFS 1964:270
Omfattning: ändr. 13 §, 24 § 2 mom 25 §
Ändring, SFS 1964:350
Omfattning: ändr. 1, 4, 5 §§, rubr. närmast före 4 §, rubr. närmast före 6 §; omtryck
Ändring, SFS 1969:470
Omfattning: ändr. 27 §
Ändring, SFS 1970:573
Omfattning: ändr. 14 §
Ändring, SFS 1971:86
Omfattning: upph. 34 §
Förarbeten: prop. 1971:10 med förslag till skattebrottslag, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1971:SkU16 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 72
Ändring, SFS 1971:251
Omfattning: upph. övergångsbest. 3 p; ändr. 6–19 §§, 20 § 1, 3 mom, 21, 22 §§, 23 § 1, 3 mom, 24 § 2 mom, 25 § 2 mom, 32 §, bil.; nya 3, 26 §§
Ändring, SFS 1973:603
Omfattning: ändr. 5 §
Förarbeten: prop. 1973:94 om ändringar i vägtrafikbeskattningen m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1973:SkU41 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1973:254
Ändring, SFS 1973:930
Omfattning: ändr. 19 §
Ändring, SFS 1973:994
Omfattning: upph. 27 §; ändr. 7, 8, 18 §§, 24 § 1 mom
Förarbeten: prop. 1973:187 med förslag till tullförordning, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1973:SkU69 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1973:358
Ändring, SFS 1975:272
Omfattning: upph. 16, 17, 39 §§; utgår rubr. närmast före 34 §; ändr. författningsrubr., 1, 4, 5, 11, 13–15, 19, 21, 24–26, 32 §§, bil.; omtryck
Förarbeten: prop. 1975:92 om sänkning av den statliga inkomstskatten, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1975:30, rskr 1975:204
Ändring, SFS 1975:1401
Omfattning: ny 3 a §
Ändring, SFS 1977:57
Rubrik: Lag (1977:57) om ändring i lagen (1957:262) om allmän energiskatt
Omfattning: ändr. 14 §
Förarbeten: prop. 1976/77:68 om ändringar i den indirekta beskattningen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1976/77:22, rskr 1976/77:136
Ändring, SFS 1979:532
Rubrik: Lag (1979:532) om ändring i lagen (1957:262) om allmän energiskatt
Omfattning: ändr. 24, 25 §§
Förarbeten: bet. 1978/79:SkU44 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1978/79:430
Ändring, SFS 1979:1047
Rubrik: Lag (1979:1047) om ändring i lagen (1957:262) om allmän energiskatt
Omfattning: ändr. 5, 14 §§, bil.
Förarbeten: prop. 1979/80:30 om höjning av skatten på energi, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1979/80:15, rskr 1979/80:71
Ändring, SFS 1980:677
Rubrik: Lag (1980:677) om ändring i lagen (1957:262) om allmän energiskatt
Omfattning: ändr. 5 §, bil.
Ändring, SFS 1981:344
Rubrik: Lag (1981:344) om ändring i lagen (1957:262) om allmän energiskatt
Omfattning: ändr. 14 §, bil.; ny bil. 2
Förarbeten: prop. 1980/81:118 om ekonomisk-politiska åtgärder [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] bil. 2, bet. 1980/81:SkU44 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1980/81:285
Ändring, SFS 1981:431
Rubrik: Lag (1981:431) om ändring i lagen (1957:262) om allmän energiskatt
Omfattning: ändr. 4, 5 §§
Förarbeten: prop. 1980/81:121 om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1980/81:SkU49 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1980/81:292
Ändring, SFS 1982:162
Rubrik: Lag (1982:162) om ändring i lagen (1957:262) om allmän energiskatt
Omfattning: ändr. bil. 1
Förarbeten: prop. 1981/82:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1982/83 [ pdf ] bil. 2, bet. 1981/82:SkU30 [ pdf|Ikon för riksdagen ], 45, rskr 1981/82:173
Ändring, SFS 1982:286
Rubrik: Lag (1982:286) om ändring i lagen (1957:262) om allmän energiskatt
Omfattning: ändr. 22, 23 §§
Förarbeten: prop. 1981/82:201 med förslag till ändrad uppbörd av bensinskatt, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:SkU63 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:310
Ändring, SFS 1982:450
Rubrik: Lag (1982:450) om ändring i lagen (1957:262) om allmän energiskatt
Omfattning: ändr. bil. 1
Ändring, SFS 1983:178
Rubrik: Lag (1983:178) om ändring i lagen (1957:262) om allmän energiskatt
Omfattning: ändr. 24 §
Ikraft: 1983‑05‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1982/83:99 om ändring i lagen (1957:262) om allmän energiskatt [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1982/83:SkU37 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1982/83:234
Ändring, SFS 1983:531
Rubrik: Lag (1983:531) om ändring i lagen (1957:262) om allmän energiskatt
Omfattning: ändr. 14 §, bil. 1
Ikraft: 1983‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1983:1004
Rubrik: Lag (1983:1004) om ändring i lagen (1957:262) om allmän energiskatt
Omfattning: ändr. 24, 25 §§, bil. 1
Ikraft: 1984‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1983/84:28 om beskattningen av energi [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1983/84:SkU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:97
Ändring, SFS 1984:154
Rubrik: Lag (1984:154) om ändring i lagen (1957:262) om allmän energiskatt
Omfattning: upph. 9, 13, 18–23, 30 §§; ändr. 6–8, 11, 12, 24, 25, 32 §§; ny 33 §; omtryck
Ikraft: 1984‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1984:853
Rubrik: Lag (1984:853) om ändring i lagen (1957:262) om allmän energiskatt
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 1984‑12‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1984/85:45 om vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:SkU14 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:28
Ändring, SFS 1984:994
Rubrik: Lag (1984:994) om ändring i lagen (1957:262) om allmän energiskatt
Omfattning: upph. 4, 5 §§; utgår rubr. närmast före 4 §; rubr. närmast före 18 § sätts närmast före 24 §; ändr. 1, 6, 8, 10, 24 §§, rubr. närmast före 11 §, bil. 1, rubr. närmast före 6 §, rubr. närmast före 24 §; nya 2 a, 27 §§; omtryck
Ikraft: 1985‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1984/85:64 om ändringar i energibeskattningen [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:SkU19 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:79
Ändring, SFS 1985:584
Rubrik: Lag (1985:584) om ändring i lagen (1957:262) om allmän energiskatt
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1985‑07‑01
Förarbeten: prop. 1984/85:120 om riktlinjer för energipolitiken [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:SkU50 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:365
Ändring, SFS 1985:1030
Rubrik: Lag (1985:1030) om ändring i lagen (1957:262) om allmän energiskatt
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 1986‑01‑01
Förarbeten: prop. 1985/86:53 om ändrad beskattning av gasol [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1985/86:12, rskr 1985/86:77
Ändring, SFS 1986:487
Rubrik: Lag (1986:487) om ändring i lagen (1957:262) om allmän energiskatt
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 1987‑01‑01
Ändring, SFS 1986:501
Rubrik: Lag (1986:501) om ändring i lagen (1957:262) om allmän energiskatt
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 1987‑01‑01
Förarbeten: prop. 1985/86:140 om vissa inkomstförstärkningar på statsbudgeten, m.m. [ pdf|Ikon för riksdagen ], SkU 1985/86:38, rskr 1985/86:364
Ändring, SFS 1987:508
Rubrik: Lag (1987:508) om ändring i lagen (1957:262) om allmän energiskatt
Omfattning: ändr. 2 a, 25 §§, bil. 1
Ikraft: 1987‑07‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:139 om ändringar i beskattningen av bensin, m.m. [ pdf|Ikon för riksdagen ], SkU 1986/87:48, rskr 1986/87:311
Ändring, SFS 1987:1200
Rubrik: Lag (1987:1200) om ändring i lagen (1957:262) om allmän energiskatt
Omfattning: ändr. 8 §, bil. 1
Ikraft: 1988‑01‑01
Förarbeten: prop. 1987/88:42 om följdändringar till ny tullagstiftning m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1987/88:16, rskr 1987/88:97
Ändring, SFS 1988:527
Rubrik: Lag (1988:527) om ändring i lagen (1957:262) om allmän energiskatt
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1988‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1987/88:163 om ändring i lagen (1957:262) om allmän energiskatt, m.m. [ pdf|Ikon för riksdagen ], SkU 1987/88:36, rskr 1987/88:315
Ändring, SFS 1988:704
Rubrik: Lag (1988:704) om ändring i lagen (1957:262) om allmän energiskatt
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 1988‑07‑01
Ändring, SFS 1989:195
Rubrik: Lag (1989:195) om ändring i lagen (1957:262) om allmän energiskatt
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 1989‑06‑01
Förarbeten: prop. 1988/89:98 om ändring i lagen (1957:262) om allmän energiskatt [ pdf|Ikon för riksdagen ], 1988/89:SkU27, rskr 1988/89:240
Ändring, SFS 1989:475
Rubrik: Lag (1989:475) om ändring i lagen (1957:262) om allmän energiskatt
Omfattning: ändr. 14 §, bil. 1
Ikraft: 1989‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: bet. 1988/89:FiU30 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:327
Ändring, SFS 1989:1028
Rubrik: Lag (1989:1028) om ändring i lagen (1957:262) om allmän energiskatt
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 1990‑03‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1989/90:50 om inkomstskatten för år 1990, m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1989/90:SkU10, rskr 1989/90:96
Ändring, SFS 1990:583
Rubrik: Lag (1990:583) om ändring i lagen (1957:262) om allmän energiskatt
Omfattning: upph. 3 §; ändr. 2, 2 a, 6–8, 10, 24–27 §§, bil. 1; ny 11 a §
Ikraft: 1990‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1989/90:111 om reformerad mervärdeskatt m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1989/90:SkU31, rskr 1989/90:357
Ändring, SFS 1990:1085
Rubrik: Lag (1990:1085) om ändring i lagen (1990:583) om ändring i lagen (1957:262) om allmän energiskatt
Omfattning: ändr. 2 a, 6, 8 §§, bil. 1 i 1990:583
Förarbeten: prop. 1990/91:19 om ändring i lagen (1957:262) om allmän energiskatt, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91 SkU2, rskr 1990/91:40
Ändring, SFS 1991:170
Rubrik: Lag (1991:170) om ändring i lagen (1957:262) om allmän energiskatt
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1991‑05‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:675
Rubrik: Lag (1991:675) om ändring i lagen (1957:262) om allmän energiskatt
Omfattning: ändr. 10 §, bil. 1
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:90 En god livsmiljö [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:SkU24, rskr 1990/91:343
Ändring, SFS 1991:837
Rubrik: Lag (1991:837) om ändring i lagen (1957:262) om allmän energiskatt
Omfattning: ändr. 2, 24, 25 §§
Ikraft: 1991‑07‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:88 om energipolitiken [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:SkU26, rskr 1990/91:375
Ändring, SFS 1991:1823
Rubrik: Lag (1991:1823) om ändring i lagen (1957:262) om allmän energiskatt
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: prop. 1991/92:67 om skatten på etanol, m.m. [ pdf|Ikon för riksdagen ], 1991/92:SkU6, rskr 1991/92:99
Ändring, SFS 1992:879
Rubrik: Lag (1992:879) om ändring i lagen (1957:262) om allmän energiskatt
Omfattning: ändr. 2, 2 a, 14, 24, 25 §§; nya 28, 29, 30, 31 §§
Ikraft: 1993‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1992:1445
Rubrik: Lag (1992:1445) om ändring i lagen (1957:262) om allmän energiskatt
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 1993‑10‑01
Förarbeten: prop. 1992/93:124 om skatt på dieselolja m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1992/93:SkU13, rskr 1992/93:147
Ändring, SFS 1992:1482
Rubrik: Lag (1992:1482) om ändring i lagen (1992:879) om ändring i lagen (1957:262) om allmän energiskatt
Omfattning: ändr. 24, 25, 28 §§, 4 p övergångsbest. till 1992:879
Ändring, SFS 1993:474
Rubrik: Lag (1993:474) om ändring i lagen (1957:262) om allmän energiskatt
Omfattning: ändr. 7, 11, 15, 27, 28, 29, 30, 31, 32 §§
Ikraft: 1993‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:843
Rubrik: Lag (1993:843) om ändring i lagen (1957:262) om allmän energiskatt
Omfattning: ändr. 1, 10 §§
Ikraft: 1993‑08‑01
Förarbeten: bet. 19912/93:SkU34, rskr. 1992/93:370
Ändring, SFS 1993:1374
Rubrik: Lag (1993:1374) om ändring i lagen (1992:879) om ändring i lagen (1957:262) om allmän energiskatt
Omfattning: ändr. 4 p övergångsbest. till 1992:879
Ikraft: 1993‑12‑20
Förarbeten: bet. 1993/94:SkU18, rskr. 1993/94:52
Ändring, SFS 1993:1508
Rubrik: Lag (1993:1508) om ändring i lagen (1957:262) om allmän energiskatt
Omfattning: ändr. 10, 14 §§, bil. 1; nya 16 §, rubr. närmast före 16 §
Ikraft: 1994‑01‑01
Ändring, SFS 1994:204
Rubrik: Lag (1994:204) om ändring i lagen (1957:262) om allmän energiskatt
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1994:328
Rubrik: Lag (1994:328) om ändring i lagen (1957:262) om allmän energiskatt
Omfattning: ändr. 2, 25, 28 §§
Ikraft: 1994‑07‑01
Förarbeten: bet. 1993/94:SkU34, rskr. 1993/94:297
Ändring, SFS 1994:330
Rubrik: Lag (1994:330) om ändring i lagen (1992:879) om ändring i lagen (1957:262) om allmän energiskatt
Omfattning: ändr. 4 p övergångsbest. till 1992:879
Ikraft: 1994‑06‑15
Förarbeten: bet. 1993/94:SkU34, rskr. 1993/94:297
Ändring, SFS 1994:725
Rubrik: Lag (1994:725) om ändring i lagen (1957:262) om allmän energiskatt
Omfattning: ändr. 10 §, bil. 1
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1994:1776
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman