Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:722) om ändring i lagen (1992:1317) om ett europeiskt ekonomiskt samarbetsområde (EES)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:722) om ändring i lagen (1992:1317) om ett europeiskt ekonomiskt samarbetsområde (EES)

» Läs lagen (1992:1317) om ett europeiskt ekonomiskt samarbetsområde (EES) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:722 :
prop. 1993/94:203 Ändringar i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet) m.m. (Utrikesdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:UU23 Ändringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet) m.m., rskr. 1993/94:367

Förarbeten till lagen (1992:1317) om ett europeiskt ekonomiskt samarbetsområde (EES) och ändringar i lagen

Lag (1992:1317) om ett europeiskt ekonomiskt samarbetsområde (EES)
Departement: Utrikesdepartementet UDH
Ikraft: 1994‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1991/92:170 om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] (bil.1), bet. 1992/93:EU1, rskr 1992/93:18
CELEX-nr: 389R4064 [ pdf ] 368R1017 [ pdf ] 386R4056 [ pdf ] 354D7024
Upphävd: 1995‑01‑01 överg.best
Ändring, SFS 1993:30
Rubrik: Lag (1993:30) om ändring i lagen (1992:1317) om ett europeiskt ekonomiskt samarbetsområde (EES)
Omfattning: ny 10 a §
Förarbeten: prop. 1992/93:56 Ny konkurrenslagstiftning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1992/93:NU17, rskr. 1992/93:144
Ändring, SFS 1993:762
Rubrik: Lag (1993:762) om ändring i lagen (1992:1317) om ett europeiskt ekonomiskt samarbetsområde (EES)
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 9 §§, bil. 1, 2, 8, ikrafttr.best.; nya 2 a, 3 a §§, bil. 1 a, 2 a
Ändring, SFS 1993:1646
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1992:1317
Ändring, SFS 1994:465
Rubrik: Lag (1994:465) om ändring i lagen (1992:1317) om ett europeiskt ekonomiskt samarbetsområde (EES)
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:722
Rubrik: Lag (1994:722) om ändring i lagen (1992:1317) om ett europeiskt ekonomiskt samarbetsområde (EES)
Omfattning: ändr. bil. 1, 2
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1994:1114
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1994:722
Ändring, SFS 1994:1500
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman