Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:719) om ändring i lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:719) om ändring i lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut

» Läs lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:719 :
prop. 1993/94:176 Ändringar i lagen (1991:341) om förbud mot utförsel av vissa produkter som kan användas i massförstörelsesyfte m.m. (Utrikesdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:UU24 Lag om strategiska produkter m.m., rskr. 1993/94:336

Förarbeten till lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut och ändringar i lagen

Lag (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut
Departement: Justitiedepartementet L6
Ikraft: 1988‑06‑01
Upphävd: 2006‑07‑01
Ändring, SFS 1988:560
Rubrik: Lag (1988:560) om ändring i lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1988‑07‑01
Ändring, SFS 1991:342
Rubrik: Lag (1991:342) om ändring i lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1991‑07‑01
Ändring, SFS 1991:1825
Rubrik: Lag (1991:1825) om ändring i lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut
Omfattning: ändr. 1, 3, 5 §§, ikrafttr.best.
Ikraft: 1992‑01‑01
Ändring, SFS 1992:1606
Rubrik: Lag (1992:1606) om ändring i lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1993‑01‑01
Ändring, SFS 1994:719
Rubrik: Lag (1994:719) om ändring i lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1994:1759
Rubrik: Lag (1994:1759) om ändring i lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut
Omfattning: ändr. 1, 3, 4, 5 §§, rubr. närmast före 5 §, ikrafttr.best.
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:2061
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1994:719
Ändring, SFS 1996:420
Rubrik: Lag (1996:420) om ändring i lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut
Omfattning: ändr. ikrafttr.best.; ny 3 a §, rubr. närmast före 3 a §
Ikraft: 1996‑07‑01
Förarbeten: prop. 1995/96:133, bet. 1995/96:KU25, rskr. 1995/96:234
Ändring, SFS 1998:398
Rubrik: Lag (1998:398) om ändring i lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1998‑07‑01
Förarbeten: prop. 1997/98:68 Exportkontroll av vissa strategiska produkter (Utrikesdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1997/98:UU19, rskr. 1997/98:262
Ändring, SFS 2000:1065
Rubrik: Lag (2000:1065) om ändring i lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2001‑01‑01
Ändring, SFS 2003:245
Rubrik: Lag (2003:245) om ändring i lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2003‑07‑01
Ändring, SFS 2006:304
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman