Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:718) om ändring i lagen (1991:341) om förbud mot utförsel av vissa produkter som kan användas i massförstörelsesyfte, m.m.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:718) om ändring i lagen (1991:341) om förbud mot utförsel av vissa produkter som kan användas i massförstörelsesyfte, m.m.

» Läs lagen (1991:341) om förbud mot utförsel av vissa produkter som kan användas i massförstörelsesyfte, m.m. (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:718 :
prop. 1993/94:176 Ändringar i lagen (1991:341) om förbud mot utförsel av vissa produkter som kan användas i massförstörelsesyfte m.m. (Utrikesdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:UU24 Lag om strategiska produkter m.m., rskr. 1993/94:336

Förarbeten till lagen (1991:341) om strategiska produkter och ändringar i lagen

Lag (1991:341) om strategiska produkter
Departement: Utrikesdepartementet UDH
Ikraft: 1991‑07‑01
Upphävd: 1998‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1992:1301
Rubrik: Lag (1992:1301) om ändring i lagen (1991:341) om förbud mot utförsel av vissa produkter som kan användas i massförstörelsesyfte, m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1993‑01‑01
Förarbeten: bet. 1992/93:UU1, rskr 1992/93:61
Ändring, SFS 1993:106
Rubrik: Lag (1993:106) om ändring i lagen (1991:341) om förbud mot utförsel av vissa produkter som kan användas i massförstörelsesyfte, m.m.
Omfattning: upph. 4 §; ändr. 1, 3, 5, 6, 8, 10 §§, rubr. närmast före 3, 5, 6, 8 §§; nya 2 a, 5 a §§, rubr. närmast före 2 a, 5 a §§
Ikraft: 1993‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:121
Rubrik: Lag (1994:121) om ändring i lagen (1991:341) om förbud mot utförsel av vissa produkter som kan användas i massförstörelsesyfte, m.m.
Omfattning: ändr. 9, 12 §§; nya 6 a, 6 b, 6 c, 15 §§, rubr. närmast före 6 a, 6 b §§
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:718
Rubrik: Lag (1994:718) om ändring i lagen (1991:341) om förbud mot utförsel av vissa produkter som kan användas i massförstörelsesyfte, m.m.
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2 a, 3, 5, 5 a, 6 §§, 6 a § i 1994:121; ny 1 a §
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1994:2061
Rubrik: Förordning (1994:2061) om ikraftträdande dels av lagen (1994:718) om ändring i lagen (1991:341) om förbud mot utförsel av vissa produkter som kan användas i massförstörelsesyfte, m.m. dels av två till den lagen anknytande andra lagar
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1994:718 utom 6 a §
Ändring, SFS 1995:499
Rubrik: Lag (1995:499) om ändring i lagen (1994:718) om ändring i lagen (1991:341) om förbud mot utförsel av vissa produkter som kan användas i massförstörelsesyfte, m.m.
Omfattning: ändr. 6 a § i 1994:718
Ändring, SFS 1995:500
Rubrik: Lag (1995:500) om ändring i lagen (1991:341) om strategiska produkter
Omfattning: nuvarande 1 § betecknas 2 §; ändr. 1 a, den nya 2 §, 3, 5, 6, 6 b, 12 §§; nya 1, 3 a, 16, 17, 18 §§, rubr. närmast före 2, 16 §§
Ikraft: 1995‑07‑01
CELEX-nr: 394R3381 [ pdf ]
Ändring, SFS 1995:876
Rubrik: Lag (1995:876) om ändring i lagen (1991:341) om strategiska produkter
Omfattning: ny 4 §
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1995:1036
Rubrik: Lag (1991:341) (1995:1036) om strategiska produkter
Omfattning: omtryck
Ändring, SFS 1995:1661
Rubrik: Lag (1995:1661) om ändring i lagen (1991:341) om strategiska produkter
Omfattning: ändr. 1 a, 6 b, 6 c, 8, 10, 15, 16 §§; nya 1 b, 6 d, 8 a §§, rubr. närmast före 8 a §
Ikraft: 1996‑02‑01
Förarbeten: prop. 1995/96:31, bet. 1995/96:UU3, rskr. 1995/96:93
Ändring, SFS 1998:397
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman