Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:716) om rättslig ställning för institutioner inom Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa (ESK)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:716) om rättslig ställning för institutioner inom Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa (ESK)

» Läs lagen (1994:716) om rättslig ställning för institutioner inom Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa (ESK) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:716 :
prop. 1993/94:192 Rättslig handlingsförmåga för institutioner inom Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa samt immunitet privilegier (Utrikesdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:JuU32 Rättskapacitet och immunitet och privilegier inom ESK, rskr. 1993/94:378

Förarbeten till lagen (1994:716) om rättslig ställning för institutioner inom Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa (ESK) och ändringar i lagen

Lag (1994:716) om rättslig ställning för institutioner inom Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa (ESK)
Departement: Utrikesdepartementet UDR
Ikraft: 1994‑07‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman