Hem: Teman: Förarbeten:

Förordningen (1994:714) med instruktion för Försvarets radioanstalt

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1994:714) med instruktion för Försvarets radioanstalt

» Läs förordningen (1994:714) med instruktion för Försvarets radioanstalt (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 1994:714.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i förordningen (1994:714) med instruktion för Försvarets radioanstalt

Förordning (1994:714) med instruktion för Försvarets radioanstalt
Departement: Försvarsdepartementet
Ikraft: 1994‑07‑01
Upphävd: 2008‑01‑01
Ändring, SFS 1994:1363
Rubrik: Förordning (1994:1363) om ändring i förordningen (1994:714) med instruktion för Försvarets radioanstalt
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1996:105
Rubrik: Förordning (1996:105) om ändring i förordningen (1994:714) med instruktion för Försvarets radioanstalt
Omfattning: upph. 9 §, rubr. närmast före 9 §; ändr. 4, 10 §§
Ikraft: 1996‑04‑01
Ändring, SFS 1996:1481
Rubrik: Förordning (1996:1481) om ändring i förordningen (1994:714) med instruktion för Försvarets radioanstalt
Omfattning: upph. 7 §; ändr. 3, 6 §§
Ikraft: 1997‑01‑01
Ändring, SFS 1999:1020
Rubrik: Förordning (1999:1020) om ändring i förordningen (1994:714) med instruktion för Försvarets radioanstalt
Omfattning: upph. 6 §, rubr. närmast före 6 §; ändr. 4, 10 §§
Ikraft: 2000‑01‑01
Ändring, SFS 2000:560
Rubrik: Förordning (2000:560) om ändring i förordningen (1994:714) med instruktion för Försvarets radioanstalt
Omfattning: ändr. 5, 10 §§
Ikraft: 2000‑07‑10
Ändring, SFS 2002:1154
Rubrik: Förordning (2002:1154) om ändring i förordningen (1994:714) med instruktion för Försvarets radioanstalt
Omfattning: nya 3 a, 3 b §§
Ikraft: 2003‑02‑01
Ändring, SFS 2004:151
Rubrik: Förordning (2004:151) om ändring i förordningen (1994:714) med instruktion för Försvarets radioanstalt
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2004‑06‑01
Ändring, SFS 2007:937
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman