Hem: Teman: Förarbeten:

Förordningen (1994:708) om ändring i värnpliktsförmånsförordningen (1976:1008)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1994:708) om ändring i värnpliktsförmånsförordningen (1976:1008)

» Läs värnpliktsförmånsförordningen (1976:1008) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:708 :
Jfr prop. 1993/94:100 Förslag till statsbudget för budgetåret 1994/95 (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ] (bil.5 s.76), bet. 1993/94:FöU9 Verksamhet och anslag för totalförsvaret 1994/95, rskr 1993/94:295

Ändringar i värnpliktsförmånsförordning (1976:1008)

Värnpliktsförmånsförordning (1976:1008)
Departement: Försvarsdepartementet
Upphävd: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1977:520
Rubrik: Förordning (1977:520) om ändring i värnpliktsförmånsförordningen (1976:1008)
Omfattning: ändr. 5, 6 §§
Förarbeten: Jfr prop. 1976/77:74 om inriktningen av säkerhetspolitiken och totalförsvarets fortsatta utveckling [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] (bil. 1 p. 4), bet. 1976/77:FöU13 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1976/77:311
Ändring, SFS 1977:1013
Rubrik: Förordning (1977:1013) om ändring i värnpliktsförmånsförordningen (1976:1008)
Omfattning: ändr. 13 §
Ändring, SFS 1978:176
Rubrik: Förordning (1978:176) om ändring i värnpliktsförmånsförordningen (1976:1008)
Omfattning: ändr. 40 §
Ändring, SFS 1978:565
Rubrik: Förordning (1978:565) om ändring i värnpliktsförmånsförordningen (1976:1008)
Omfattning: ändr. 5, 6, 13 §§
Ändring, SFS 1979:92
Rubrik: Förordning (1979:92) om ändring i värnpliktsförmånsförordningen (1976:1008)
Omfattning: ändr. 15 §
Förarbeten: Jfr prop. 1978/79:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1979/80 [ pdf ] (bil. 7 s. 81), bet. 1978/79:FöU16 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1978/79:173
Ändring, SFS 1979:403
Rubrik: Förordning (1979:403) om ändring i värnpliktsförmånsförordningen (1976:1008)
Omfattning: ändr. 5, 6 §§
Förarbeten: Jfr prop. 1978/79:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1979/80 [ pdf ] (bil. 7 s. 81), bet. 1978/79:FöU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1978/79:327
Ändring, SFS 1979:738
Rubrik: Förordning (1979:738) om ändring i värnpliktsförmånsförordningen (1976:1008)
Omfattning: upph. 29 §; ändr. 19, 30 §§
Förarbeten: Jfr prop. 1978/79:111 (bil. 3), bet. 1978/79:FöU25 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1978/79:331
Ändring, SFS 1980:514
Rubrik: Förordning (1980:514) om ändring i värnpliktsförmånsförordningen (1976:1008)
Omfattning: ändr. 5, 6, 13, 25, 26 §§
Ändring, SFS 1981:586
Rubrik: Förordning (1981:586) om ändring i värnpliktsförmånsförordningen (1976:1008)
Omfattning: ändr. 5, 6, 13, 14 §§
Förarbeten: Jfr prop. 1980/81:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1981/82 [ pdf ] (bil. 7 s. 47), bet. 1980/81:FöU19 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1980/81:291
Ändring, SFS 1981:1325
Rubrik: Förordning (1981:1325) om ändring i värnpliktsförmånsförordningen (1976:1008)
Omfattning: ändr. 26, 30 §§
Förarbeten: Regeringens förordningsmotiv 1981:2
Ändring, SFS 1982:472
Rubrik: Förordning (1982:472) om ändring i värnpliktsförmånsförordningen (1976:1008)
Omfattning: ändr. 5, 6, 26, 30, 38 §§
Förarbeten: Jfr prop. 1981/82:102 om säkerhets- och försvarspolitiken samt totalförsvarets fortsatta utveckling [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] (bil. 2 s.156), bet. 1981/82:FöU18 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:374
Ändring, SFS 1983:456
Rubrik: Förordning (1983:456) om ändring i värnpliktsförmånsförordningen (1976:1008)
Omfattning: upph. 12 §; ändr. 5, 6, 8, 13, 19, 21–24, 30, 31 §§; ny 29 §
Ikraft: 1983‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1982/83:115 om förbättrade förmåner åt värnpliktiga m.fl. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1982/83:FöU11 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1982/83:291
Ändring, SFS 1983:770
Rubrik: Förordning (1983:770) om ändring i värnpliktsförmånsförordningen (1976:1008)
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 1983‑10‑04
Ändring, SFS 1983:1081
Rubrik: Förordning (1983:1081) om ändring i värnpliktsförmånsförordningen (1976:1008)
Omfattning: ändr. 25, 39 §§
Ikraft: 1984‑01‑01
Ändring, SFS 1984:385
Rubrik: Förordning (1984:385) om ändring i värnpliktsförmånsförordningen (1976:1008)
Omfattning: ändr. 2, 5–7 §§
Ikraft: 1984‑07‑01
Förarbeten: Jfr prop. 1983/84:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1984/85 [ pdf ] (bil. 6), bet. 1983/84:FöU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:219
Ändring, SFS 1985:71
Rubrik: Förordning (1985:71) om ändring i värnpliktsförmånsförordningen (1976:1008)
Omfattning: ändr. 5, 6, 15 §§
Ikraft: 1985‑03‑12 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1984/85:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1985/86 [ pdf ] (bil. 6 s. 72), bet. 1984/85:FöU7 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:131
Ändring, SFS 1986:114
Rubrik: Förordning (1986:114) om ändring i värnpliktsförmånsförordningen (1976:1008)
Omfattning: ändr. 5, 6, 15 §§
Ikraft: 1986‑03‑25 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1985/86:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1986/87 [ pdf |Paragraftecken ] (bil. 6 s.48), bet. 1985/86:FöU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1985/86:117
Ändring, SFS 1986:593
Rubrik: Förordning (1986:593) om ändring i värnpliktsförmånsförordningen (1976:1008)
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 1986‑07‑01
Förarbeten: Jfr prop. 1985/86:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1986/87 [ pdf |Paragraftecken ] (bil. 6 s.49), bet. 1985/86:FöU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1985/86:278
Ändring, SFS 1987:522
Rubrik: Förordning (1987:522) om ändring i värnpliktsförmånsförordningen (1976:1008)
Omfattning: ändr. 5, 6, 26, 38 §§
Ikraft: 1987‑07‑01
Förarbeten: Jfr prop. 1986/87:95 Totalförsvarets fortsatta utveckling [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] (bil.1 s.78), bet. 1986/87:FöU11 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:310
Ändring, SFS 1987:984
Rubrik: Förordning (1987:984) om ändring i värnpliktsförmånsförordningen (1976:1008)
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 1987‑12‑15 överg.best.
Ändring, SFS 1987:1300
Rubrik: Förordning (1987:1300) om ändring i värnpliktsförmånsförordningen (1976:1008)
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1988‑01‑15 överg.best.
Ändring, SFS 1988:87
Rubrik: Förordning (1988:87) om ändring i värnpliktsförmånsförordningen (1976:1008)
Omfattning: ändr. 5, 6, 15 §§
Ikraft: 1988‑03‑21 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1987/88:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1988/89 [ pdf ] (bil.6 s.48), bet. 1987/88:FöU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1987/88:127
Ändring, SFS 1988:415
Rubrik: Förordning (1988:415) om ändring i värnpliktsförmånsförordningen (1976:1008)
Omfattning: ändr. 38 §
Ikraft: 1988‑07‑01
Ändring, SFS 1989:622
Rubrik: Förordning (1989:622) om ändring i värnpliktsförmånsförordningen (1976:1008)
Omfattning: ändr. 5, 6, 19, 21, 40 §§, rubr. närmast före 40 §
Ikraft: 1989‑07‑01
Ändring, SFS 1989:906
Rubrik: Förordning (1989:906) om ändring i värnpliktsförmånsförordningen (1976:1008)
Omfattning: ändr. 40 §; ny 26 a §
Ikraft: 1990‑01‑01
Ändring, SFS 1990:225
Rubrik: Förordning (1990:225) om ändring i värnpliktsförmånsförordningen (1976:1008)
Omfattning: ändr. 30 §
Ikraft: 1990‑07‑01
Ändring, SFS 1991:83
Rubrik: Förordning (1991:83) om ändring i värnpliktsförmånsförordningen (1976:1008)
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1991‑03‑01
Ändring, SFS 1991:456
Rubrik: Förordning (1991:456) om ändring i värnpliktsförmånsförordningen (1976:1008)
Omfattning: ändr. 5, 6, 17, 18, 19, 40 §§
Ikraft: 1991‑07‑01
Ändring, SFS 1991:1493
Rubrik: Förordning (1991:1493) om ändring i värnpliktsförmånsförordningen (1976:1008)
Omfattning: upph. 41 §; ändr. 29, 39, 40 §§
Ikraft: 1992‑01‑01
Ändring, SFS 1992:526
Rubrik: Förordning (1992:526) om ändring i värnpliktsförmånsförordningen (1976:1008)
Omfattning: ändr. 5, 6, 19, 26, 26 a §§
Ikraft: 1992‑07‑01
Ändring, SFS 1992:1462
Rubrik: Förordning (1992:1462) om ändring i värnpliktsförmånsförordningen (1976:1008)
Omfattning: ändr. 17, 18, 19 §§
Ikraft: 1993‑01‑15
Ändring, SFS 1993:137
Rubrik: Förordning (1993:137) om ändring i värnpliktsförmånsförordningen (1976:1008)
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1993‑04‑01
Ändring, SFS 1993:183
Rubrik: Förordning (1993:183) om ändring i värnpliktsförmånsförordningen (1976:1008)
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 1993‑05‑01
Ändring, SFS 1993:255
Rubrik: Förordning (1993:255) om ändring i värnpliktsförmånsförordningen (1976:1008)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1993‑07‑01
Ändring, SFS 1993:373
Rubrik: Förordning (1993:373) om ändring i värnpliktsförmånsförordningen (1976:1008)
Omfattning: ändr. 6, 13, 14, 21, 22, 26 a, 39, 42 §§
Ikraft: 1993‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1992/93:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1993/94 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] (bil.5 s.33, 65), bet. 1992/93:FöU9, rskr. 1992/93:333
Ändring, SFS 1993:532
Rubrik: Förordning (1993:532) om ändring i värnpliktsförmånsförordningen (1976:1008)
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 1993‑07‑01
Ändring, SFS 1993:1282
Rubrik: Förordning (1993:1282) om ändring i värnpliktsförmånsförordningen (1976:1008)
Omfattning: ändr. 40 §
Ikraft: 1994‑01‑01
Ändring, SFS 1994:49
Rubrik: Förordning (1994:49) om ändring i värnpliktsförmånsförordningen (1976:1008)
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1994:708
Rubrik: Förordning (1994:708) om ändring i värnpliktsförmånsförordningen (1976:1008)
Omfattning: ändr. 5, 6, 15, 21, 22, 26 a, 30, 40, 42 §§
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1995:239
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman