Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:697) om ändring i lagen (1982:269) om Sveriges flagga

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:697) om ändring i lagen (1982:269) om Sveriges flagga

» Läs lagen (1982:269) om Sveriges flagga (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:697 :
prop. 1993/94:100 Förslag till statsbudget för budgetåret 1994/95 (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ] bil.5 s.37, bet. 1993/94:FöU9 Verksamhet och anslag för totalförsvaret 1994/95, rskr. 1993/94:295

Förarbeten till lagen (1982:269) om Sveriges flagga och ändringar i lagen

Lag (1982:269) om Sveriges flagga
Departement: Justitiedepartementet L6
Ändring, SFS 1994:697
Rubrik: Lag (1994:697) om ändring i lagen (1982:269) om Sveriges flagga
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1994‑07‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman