Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:695) om ändring i kommunalförbundslagen (1985:894)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:695) om ändring i kommunalförbundslagen (1985:894)

» Läs kommunalförbundslagen (1985:894) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:695 :
bet. 1993/94:KU44 Valperiodens längd och vissa andra grundlagsfrågor (förnyad behandling), rskr. 1993/94:315

Förarbeten till kommunalförbundslagen (1985:894) och ändringar i lagen

Kommunalförbundslag (1985:894)
Departement: Inrikesdepartementet KL
Ikraft: 1986‑01‑01 överg.best.
Upphävd: 1998‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:1695
Rubrik: Lag (1991:1695) om ändring i kommunalförbundslagen (1985:894)
Omfattning: upph. 2 kap 11 §; ändr. 1 kap 1, 2, 3, 9, 10 11 §§, 2 kap 3–9, 14, 15, 18, 21 §§, 3 kap 2, 3, 4, 5, 7, 11 §§, 4 kap 10 §
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: prop. 1991/92:17 Följdlagstiftning till den nya kommunallagen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:KU6, rskr 1991/92:31
Ändring, SFS 1992:352
Rubrik: Lag (1992:352) om ändring i kommunalförbundslagen (1985:894)
Omfattning: ändr. 2 kap 3 §
Ikraft: 1993‑01‑01
Förarbeten: prop. 1991/92:85 Ny kyrkolag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:KU32, rskr 1991/92:222
Ändring, SFS 1993:1297
Rubrik: Lag (1993:1297) om ändring i kommunalförbundslagen (1985:894)
Omfattning: ändr. 3 kap 5 §
Ikraft: 1994‑01‑01
Ändring, SFS 1994:695
Rubrik: Lag (1994:695) om ändring i kommunalförbundslagen (1985:894)
Omfattning: ändr. 2 kap 7 §
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: bet. 1993/94:KU44, rskr. 1993/94:315
Ändring, SFS 1995:62
Rubrik: Lag (1995:62) om ändring i kommunalförbundslagen (1985:894)
Omfattning: ändr. 4 kap 10 §
Ikraft: 1995‑04‑01 överg.bst.
Ändring, SFS 1997:550
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman