Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:693) om rätt för kommuner och landsting att lämna internationell katastrofhjälp och annat bistånd

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:693) om rätt för kommuner och landsting att lämna internationell katastrofhjälp och annat bistånd

» Läs lagen (1994:693) om rätt för kommuner och landsting att lämna internationell katastrofhjälp och annat bistånd (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:693 :
prop. 1993/94:189 Kommunal biståndsverksamhet (Civildepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:KU41 Kommunal biståndsverksamhet, rskr. 1993/94:380

Förarbeten till lagen (1994:693) om rätt för kommuner och landsting att lämna internationell katastrofhjälp och annat bistånd och ändringar i lagen

Lag (1994:693) om rätt för kommuner och landsting att lämna internationell katastrofhjälp och annat bistånd
Departement: Finansdepartementet K
Ikraft: 1994‑07‑01
Upphävd: 2001‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1999:948
Rubrik: Lag (1999:948) om ändring i lagen (1994:693) om rätt för kommuner, landsting och kyrkliga kommuner att lämna internationell katastrofhjälp och annat bistånd
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4 §§
Ikraft: 2000‑01‑01
Ändring, SFS 2001:151
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman