Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar

» Läs lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:692 :
prop. 1993/94:188 Lokal demokrati (Civildepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:KU40 Lokal demokrati, rskr. 1993/94:379

Förarbeten till lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar och ändringar i lagen

Lag (1994:692) om kommunala folkomröstningar
Departement: Finansdepartementet K
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1998:256
Rubrik: Lag (1998:256) om ändring i lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 2002:250
Rubrik: Lag (2002:250) om ändring i lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar
Omfattning: nuvarande 6, 7, 8, 9, 10 §§ betecknas 10, 11, 12, 13, 6 §§; ändr. 2, 5, 6, 10 §§; nya 7, 8, 9 §§
Ikraft: 2002‑07‑01
Förarbeten: prop. 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2001/02:KU14 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2001/02:190
Ändring, SFS 2005:844
Rubrik: Lag (2005:844) om ändring i lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2006‑01‑01
Ändring, SFS 2017:738
Rubrik: Lag (2017:738) om ändring i lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar
Omfattning: ändr. 1, 5, 13 §§
Ikraft: 2018‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2019:888
Rubrik: Lag (2019:888) om ändring i lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar
Omfattning: ändr. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13 §§
Ikraft: 2020‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman