Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:691) om ändring i lagen (1993:1295) om ändring i kommunallagen (1991:900)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:691) om ändring i lagen (1993:1295) om ändring i kommunallagen (1991:900)

Förarbeten till SFS 1994:691 :
bet. 1993/94:KU40 Lokal demokrati, rskr. 1993/94:379

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman