Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:688) om ändring i konkurrenslagen (1993:20)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:688) om ändring i konkurrenslagen (1993:20)

» Läs konkurrenslagen (1993:20) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:688 :
prop. 1993/94:210 Särskilda konkurrensregler för lantbruket (Näringsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:NU23 Särskilda konkurrensregler för lantbruket, rskr. 1993/94:445

Förarbeten till konkurrenslagen (1993:20) och ändringar i lagen

Konkurrenslag (1993:20)
Departement: Näringsdepartementet
Ikraft: 1993‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1992/93:56 Ny konkurrenslagstiftning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1992/93:NU17, rskr. 1992/93:144
Upphävd: 2008‑11‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:681
Rubrik: Lag (1993:681) om ändring i konkurrenslagen (1993:20)
Omfattning: ändr. 69 §, 5 p i ikrafttr.- och överg.best.; nya 64 a, 64 b, 64 c, 64 d §§
Ändring, SFS 1994:688
Rubrik: Lag (1994:688) om ändring i konkurrenslagen (1993:20)
Omfattning: ändr. 6 §; nya 18 a, 18 b, 18 c §§, rubr. närmast före 18 a §
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1994:1494
Rubrik: Lag (1994:1494) om ändring i konkurrenslagen (1993:20)
Omfattning: ändr. 63 §; ny 65 a §
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1846
Rubrik: Lag (1994:1846) om ändring i konkurrenslagen (1993:20)
Omfattning: upph. 5 §
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:266
Rubrik: Lag (1996:266) om ändring i konkurrenslagen (1993:20)
Omfattning: ändr. 63, 64, 64 c, 65 §§
Ikraft: 1996‑07‑01
Förarbeten: prop. 1995/96:115, bet. 1995/96:JuU17, rskr. 1995/96:193
Ändring, SFS 1997:221
Rubrik: Lag (1997:221) om ändring i konkurrenslagen (1993:20)
Omfattning: ändr. 34, 37 §§
Ikraft: 1997‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1996/97:82, bet. 1996/97:NU13, rskr. 1996/97:226
Ändring, SFS 1998:648
Rubrik: Lag (1998:648) om ändring i konkurrenslagen (1993:20)
Omfattning: upph. 65 a §; ändr. 6, 13, 15, 19, 23, 25, 34, 41, 49, 51, 53, 54, 60, 63, 64, 64 c, 69 §§, rubr. närmast före 15 §
Ikraft: 1998‑07‑01
Ändring, SFS 2000:88
Rubrik: Lag (2000:88) om ändring i konkurrenslagen (1993:20)
Omfattning: upph. 4, 68 §§; ändr. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 57, 60, 63, 67 §§, rubr. närmast före 34, 37, 38, 39, 42 §§; nya 34 a, 34 b, 37 a §§, rubr. närmast före 34 a §
Ikraft: 2000‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2000:1021
Rubrik: Lag (2000:1021) om ändring i konkurrenslagen (1993:20)
Omfattning: ändr. 6, 18 b, 18 c, 28 §§, rubr. närmast före 18 a §; nya 5, 18 d, 18 e §§
Ikraft: 2001‑01‑01
Ändring, SFS 2000:1022
Rubrik: Lag (2000:1022) om ändring i konkurrenslagen (1993:20)
Omfattning: ändr. 32 §; nya 31 a, 31 b, 31 c §§
Ikraft: 2001‑01‑01
Förarbeten: prop. 2000/01:1 Budgetpropositionen för 2001 (Finansdepartementet) [ pdf ], utg.omr. 24, bet. 2000/01:NU4 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:16
Ändring, SFS 2000:1459
Rubrik: Lag (2000:1022) om ändring i konkurrenslagen (1993:20)
Omfattning: ändr. ingressen
Förarbeten: bet. 2000/01:NU6 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:121
Ändring, SFS 2002:595
Rubrik: Lag (2002:595) om ändring i konkurrenslagen (1993:20)
Omfattning: ändr. 28, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 60, 63, 64 §§; nya 28 a, 28 b, 28 c, 56 a, 56 b §§, rubr. närmast före 56 a §
Ikraft: 2002‑08‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2004:409
Rubrik: Lag (2004:409) om ändring i konkurrenslagen (1993:20)
Omfattning: upph. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 61 §§, rubr. närmast före 8, 12, 13, 15, 17, 20, 22 §§; ändr. 5, 6, 8, 23, 26, 28 b, 28 c, 29, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 57, 60, 62, 63, 64, 64 a, 64 c; nya 8 a, 23 a, 50 a, 53 a, 53 b, 70 §§
Ikraft: 2004‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2003/04:80 Moderniserad konkurrensövervakning (Näringsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:NU13 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:224, EGTL1/2003 s1
CELEX-nr: 32003R001
Ändring, SFS 2005:598
Rubrik: Lag (2005:598) om ändring i konkurrenslagen (1993:20)
Omfattning: ändr. 28 a, 33, 48 §§
Ikraft: 2005‑08‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2005:702
Rubrik: Lag (2005:702) om ändring i konkurrenslagen (1993:20)
Omfattning: utgår genom 2008:579 (jfr 2008:787)
Ändring, SFS 2006:714
Rubrik: Lag (2006:714) om ändring i konkurrenslagen (1993:20)
Omfattning: ändr. 53, 53 b §§
Ikraft: 2006‑07‑01
Ändring, SFS 2007:537
Rubrik: Lag (2007:537) om ändring i konkurrenslagen (1993:20)
Omfattning: ändr. 35 §
Ikraft: 2007‑11‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:636
Rubrik: Förordning (2007:636) om ikraftträdande av lagen (2005:702) om ändring i konkurrenslagen (1993:20)
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2005:702
Ändring, SFS 2008:579
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman