Hem: Teman: Förarbeten:

Förordningen (1994:687) om ändring i förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1994:687) om ändring i förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor

» Läs förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:687 :
Jfr prop. 1993/94:203 Ändringar i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet) m.m. (Utrikesdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:UU23 Ändringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet) m.m., rskr. 1993/94:367

Ändringar i förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor

Förordning (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor
Departement: Försvarsdepartementet
Ikraft: 1989‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: Regeringens förordningsmotiv 1988:5
Upphävd: 2010‑09‑01
Ändring, SFS 1991:1317
Rubrik: Förordning (1991:1317) om ändring i förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor
Omfattning: ändr. 32 §
Ikraft: 1992‑01‑01
Ändring, SFS 1991:1623
Rubrik: Förordning (1991:1623) om ändring i förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor
Omfattning: ändr. 20, 22, 26, 27, 31 §§
Ikraft: 1992‑01‑01
Ändring, SFS 1992:224
Rubrik: Förordning (1992:224) om ändring i förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor
Omfattning: ny 40 a §
Ikraft: 1992‑07‑01
Ändring, SFS 1992:1308
Rubrik: Förordning (1992:1308) om ändring i förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 1993‑01‑01
Ändring, SFS 1993:287
Rubrik: Förordning (1993:287) om ändring i förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1993‑07‑01
Ändring, SFS 1994:687
Rubrik: Förordning (1994:687) om ändring i förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1994:1114
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1994:687
Ändring, SFS 1994:1239
Rubrik: Förordning (1994:1239) om ändring i förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor
Omfattning: ändr. 41 §
Ikraft: 1994‑10‑01
Ändring, SFS 1994:1380
Rubrik: Förordning (1994:1380) om ändring i förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor
Omfattning: ändr. 4, 19, 20, 23, 33, 36, 40 a, 42, 43 §§
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1995:600
Rubrik: Förordning (1995:600) om ändring i förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor
Omfattning: ändr. 20, 22 §§
Ikraft: 1995‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:1039
Rubrik: Förordning (1995:1039) om ändring i förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor
Omfattning: ändr. 2, 4, 5, 7, 10, 11, 23, 30, 32, 41, 46 §§, rubr. närmast före 20, 22 §§; omtryck
Ikraft: 1995‑10‑01
Ändring, SFS 1996:72
Rubrik: Förordning (1996:72) om ändring i förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor
Omfattning: ändr. 33 §
Ikraft: 1996‑04‑01
Ändring, SFS 1996:831
Rubrik: Förordning (1996:831) om ändring i förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor
Omfattning: ändr. 23, 36, 37, 41 §§
Ikraft: 1996‑08‑15
Förarbeten: EGTL121/93 s20
CELEX-nr: 393L0015 [ pdf ]
Ändring, SFS 1998:60
Rubrik: Förordning (1998:60) om ändring i förordningen (1988:1145) om brandfarliga varor
Omfattning: ändr. 19, 20, 22, 28, 32, 36, 42 §§
Ikraft: 1998‑04‑01
Ändring, SFS 2000:839
Rubrik: Förordning (2000:839) om ändring i förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor
Omfattning: ändr. 8, 10 §§
Ikraft: 2000‑12‑01
Förarbeten: EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
CELEX-nr: 31998L0034 [ pdf ] 31998L0048 [ pdf ]
Ändring, SFS 2000:1310
Rubrik: Förordning (2000:1310) om ändring i förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor
Omfattning: ändr. 32 §
Ikraft: 2001‑01‑01
Ändring, SFS 2001:148
Rubrik: Förordning (2001:148) om ändring i förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2001‑12‑01
Ändring, SFS 2001:695
Rubrik: Förordning (2001:695) om ändring i förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor
Omfattning: ändr. 3–10, 12, 14, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 29, 32, 37–43, 45 §§
Ikraft: 2001‑10‑01
Ändring, SFS 2001:696
Rubrik: Förordning (2001:696) om ändring i förordningen (2001:148) om ändring i förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor
Omfattning: ändr. 9 § i 2001:148
Ändring, SFS 2001:743
Rubrik: Förordning (2001:743) om ändring i förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor
Omfattning: ny 37 a §
Ikraft: 2001‑11‑15
Ändring, SFS 2002:680
Rubrik: Förordning (2002:680) om ändring i förordningen (1998:1145) om brandfarliga och explosiva varor
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2002‑07‑30
Förarbeten: EGTL200/1999 s1
CELEX-nr: 31999L0045 [ pdf ]
Ändring, SFS 2002:934
Rubrik: Förordning (2002:934) om ändring i förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2003‑05‑01
Ändring, SFS 2004:711
Rubrik: Förordning (2004:711) om ändring i förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor
Omfattning: ändr. 20, 36 §§
Ikraft: 2004‑10‑15
Ändring, SFS 2005:353
Rubrik: Förordning (2005:353) om ändring i förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2005‑06‑30
Ändring, SFS 2007:65
Rubrik: Förordning (2007:65) om ändring i förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor
Omfattning: nya 10 a, 10 b §§
Ikraft: 2007‑04‑01
Förarbeten: EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
CELEX-nr: 31998L0034 [ pdf ], 31998L0048 [ pdf ]
Ändring, SFS 2008:1006
Rubrik: Förordning (2008:1006) om ändring i förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor
Omfattning: ändr. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 a, 10 b, 12, 14, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 29, 32, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45 §§
Ikraft: 2009‑01‑01
Ändring, SFS 2009:234
Rubrik: Förordning (2009:234) om ändring i förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2009‑04‑29
Ändring, SFS 2009:1158
Rubrik: Förordning (2009:1158) om ändring i förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor
Omfattning: nya 31 a, 31 b §§
Ikraft: 2009‑12‑27 överg.best.
Förarbeten: EUTL376/2006 s36
CELEX-nr: 32006L0123 [ pdf ]
Ändring, SFS 2010:1075
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman