Hem: Teman: Förarbeten:

Förordningen (1994:657) om användning av tretungad flagga

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1994:657) om användning av tretungad flagga

» Läs förordningen (1994:657) om användning av tretungad flagga (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:657 :
Jfr prop. 1993/94:100 Förslag till statsbudget för budgetåret 1994/95 (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ] bil. 5, bet. 1993/94:FöU9 Verksamhet och anslag för totalförsvaret 1994/95, rskr. 1993/94:295

Ändringar i förordningen (1994:657) om användning av tretungad flagga

Förordning (1994:657) om användning av tretungad flagga
Departement: Försvarsdepartementet
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1995:427
Rubrik: Förordning (1995:427) om ändring i förordningen (1994:657) om användningen av tretungad flagga
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1996:1478
Rubrik: Förordning (1996:1478) om ändring i förordningen (1994:657) om användning av tretungad flagga
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1997‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman