Hem: Teman: Förarbeten:

Förordningen (1994:655) om ändring i familjebidragsförordningen (1991:1492)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1994:655) om ändring i familjebidragsförordningen (1991:1492)

» Läs familjebidragsförordningen (1991:1492) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:655 :
Jfr prop. 1993/94:100 Förslag till statsbudget för budgetåret 1994/95 (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ] bil.5 s.76, bet. 1993/94:FöU9 Verksamhet och anslag för totalförsvaret 1994/95, rskr. 1993/94:295

Ändringar i familjebidragsförordning (1991:1492)

Familjebidragsförordning (1991:1492)
Departement: Försvarsdepartementet
Ikraft: 1992‑01‑01 överg.best.
Upphävd: 1995‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1992:528
Rubrik: Förordning (1992:528) om ändring i familjebidragsförordningen (1991:1492)
Omfattning: ändr. 6, 11, 17 §§
Ikraft: 1992‑07‑01
Ändring, SFS 1994:564
Rubrik: Förordning (1994:564) om ändring i familjebidragsförordningen (1991:1492)
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1994:655
Rubrik: Förordning (1994:655) om ändring i familjebidragsförordningen (1991:1492)
Omfattning: ändr. 9, 11 §§
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1994:1934
Rubrik: Förordning (1994:1934) om ändring i familjebidragsförordningen (1991:1492)
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:239
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman