Hem: Teman: Förarbeten:

Förordningen (1994:646) med instruktion för Försvarets forskningsanstalt

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1994:646) med instruktion för Försvarets forskningsanstalt

» Läs förordningen (1994:646) med instruktion för Försvarets forskningsanstalt (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 1994:646.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i förordningen (1994:646) med instruktion för Försvarets forskningsanstalt

Förordning (1994:646) med instruktion för Försvarets forskningsanstalt
Departement: Försvarsdepartementet
Ikraft: 1994‑07‑01
Upphävd: 2001‑01‑01
Ändring, SFS 1996:112
Rubrik: Förordning (1996:112) om ändring i förordningen (1994:646) med instruktion för Försvarets forskningsanstalt
Omfattning: upph. 6, 8, 9, 10 §§, rubr. närmast före 6, 8 §§; ändr. 3, 5 §§
Ikraft: 1996‑04‑01
Ändring, SFS 1997:887
Rubrik: Förordning (1997:887) om ändring i förordningen (1994:646) med instruktion för Försvarets forskningsanstalt
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1998‑01‑01
Ändring, SFS 1999:1021
Rubrik: Förordning (1999:1021) om ändring i förordningen (1994:646) med instruktion för Försvarets forskningsanstalt
Omfattning: ändr. 1 §; nya 1 a, 1 b, 2 a, 10 §§
Ikraft: 2000‑01‑01
Ändring, SFS 2000:532
Rubrik: Förordning (2000:532) om ändring i förordningen (1994:646) med instruktion för Försvarets forskningsanstalt
Omfattning: ändr. 1 §; ny 1 c §
Ikraft: 2000‑07‑01
Ändring, SFS 2000:1074
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman