Hem: Teman: Förarbeten:

Förordningen (1994:642) med instruktion för Försvarsmakten

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1994:642) med instruktion för Försvarsmakten

» Läs förordningen (1994:642) med instruktion för Försvarsmakten (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 1994:642.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i förordningen (1994:642) med instruktion för Försvarsmakten

Förordning (1994:642) med instruktion för Försvarsmakten
Departement: Försvarsdepartementet
Ikraft: 1994‑07‑01
Upphävd: 2000‑07‑10
Ändring, SFS 1995:246
Rubrik: Förordning (1995:246) om ändring i förordningen (1994:642) med instruktion för Försvarsmakten
Omfattning: ändr. 5 §, bil. 1
Ikraft: 1995‑04‑01
Ändring, SFS 1995:696
Rubrik: Förordning (1995:696) om ändring i förordningen (1994:642) med instruktion för Försvarsmakten
Omfattning: ändr. 11, 23, 28 §§
Ikraft: 1995‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:1046
Rubrik: Förordning (1995:1046) om ändring i förordningen (1994:642) med instruktion för Försvarsmakten
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 1995‑10‑01
Ändring, SFS 1995:1156
Rubrik: Förordning (1995:1156) om ändring i förordningen (1994:642) med instruktion för Försvarsmakten
Omfattning: ändr. 19 §; ny 8 a §
Ikraft: 1996‑01‑01
Ändring, SFS 1995:1303
Rubrik: Förordning (1995:1303) om ändring i förordningen (1994:642) med instruktion för Försvarsmakten
Omfattning: upph. 27, 31 §§; ändr. 26 §
Ikraft: 1996‑01‑01
Ändring, SFS 1996:101
Rubrik: Förordning (1996:101) om ändring i förordningen (1994:642) med instruktion för Försvarsmakten
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1996‑04‑01
Ändring, SFS 1996:898
Rubrik: Förordning (1996:898) om ändring i förordningen (1994:642) med instruktion för Försvarsmakten
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 1996‑11‑01
Ändring, SFS 1996:1275
Rubrik: Förordning (1996:1275) om ändring i förordningen (1994:642) med instruktion för Försvarsmakten
Omfattning: ändr. bil. 2
Ikraft: 1997‑01‑01
Förarbeten: Jfr prop. 1995/96:224, bet. 1996/97:BoU4, rskr. 1996/97:2
Ändring, SFS 1996:1487
Rubrik: Förordning (1996:1487) om ändring i förordningen (1994:642) med instruktion för Försvarsmakten
Omfattning: ändr. 23 §, bil. 1
Ikraft: 1997‑01‑01
Ändring, SFS 1997:622
Rubrik: Förordning (1997:622) om ändring i förordningen (1994:642) med instruktion för Försvarsmakten
Omfattning: ändr. 34 §
Ikraft: 1997‑08‑01
Ändring, SFS 1997:1201
Rubrik: Förordning (1997:1201) om ändring i förordningen (1994:642) med instruktion för Försvarsmakten
Omfattning: ändr. 1, 2, 11, 16, 19 §§
Ikraft: 1998‑01‑01
Förarbeten: Jfr prop. 1996/97:4, 1997/98:1, bet. 1996/97:FöU1, 1997/98:FöU1, rskr. 1996/97:109–112, 1997/98:82
Ändring, SFS 1998:304
Rubrik: Förordning (1998:304) om ändring i förordningen (1994:642) med instruktion för Försvarsmakten
Omfattning: ändr. 10, 12, 13, 14, 21, 33, 34 §§
Ikraft: 1998‑07‑01
Ändring, SFS 1998:874
Rubrik: Förordning (1998:874) om ändring i förordningen (1994:642) med instruktion för Försvarsmakten
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 1998:1465
Rubrik: Förordning (1998:1465) om ändring i förordningen (1994:642) med instruktion för Försvarsmakten
Omfattning: ändr. 5, 9, 12, 19, 32 §§, bil. 1, 3
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 1999:570
Rubrik: Förordning (1999:570) om ändring i förordningen (1994:642) med instruktion för Försvarsmakten
Omfattning: ändr, 34, 35 §§, bil. 1, 3
Ikraft: 1999‑07‑01
Ändring, SFS 1999:1022
Rubrik: Förordning (1999:1022) om ändring i förordningen (1994:642) med instruktion för Försvarsmakten
Omfattning: nuvarande 37 § betecknas 40 §; ändr. 3 §; nya 3 a, 4 a, 4 b, 8 b, 37, 38, 39 §§, rubr. närmast före 37 §
Ikraft: 2000‑01‑01
Ändring, SFS 2000:555
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman