Hem: Teman: Förarbeten:

Förordningen (1994:641) om statsbidrag till ungdomsorganisationer

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1994:641) om statsbidrag till ungdomsorganisationer

» Läs förordningen (1994:641) om statsbidrag till ungdomsorganisationer (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:641 :
Jfr prop. 1993/94:135 Ungdomspolitik (Utbildningsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:KrU31 Ungdomspolitik, rskr. 1993/94:354

Ändringar i förordningen (1994:641) om statsbidrag till ungdomsorganisationer

Förordning (1994:641) om statsbidrag till ungdomsorganisationer
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1993/94:135 Ungdomspolitik (Utbildningsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:KrU31, rskr. 1993/94:354
Upphävd: 2004‑01‑01
Ändring, SFS 1995:674
Rubrik: Förordning (1995:674) om ändring i förordningen (1994:641) om statsbidrag till ungdomsorganisationer
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 2001:1060
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman