Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:639) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:639) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

» Läs förmånsrättslagen (1970:979) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:639 :
prop. 1993/94:208 Förändringar i lönegarantisystemet (Arbetsmarknadsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:LU34 Förändringar i lönegarantisystemet, rskr. 1993/94:394

Förarbeten till förmånsrättslagen (1970:979) och ändringar i lagen

Förmånsrättslag (1970:979)
Departement: Justitiedepartementet L2
Förarbeten: prop. 1970:142 med förslag till förmånsrättslag, m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1LU 80, rskr 451
Ändring, SFS 1971:1043
Omfattning: ändr. 11, 16, 17 §§
Ändring, SFS 1973:1068
Omfattning: upph. 17 §; ändr. 4, 9, 15, 16 §§
Ändring, SFS 1974:366
Omfattning: ändr. 11 §
Ändring, SFS 1975:606
Omfattning: ändr. 4 § i 1973:1068
Förarbeten: prop. 1975:68 om ändringar i sjölagen (1891:35 s.1), m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1975:LU24 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1975:171
Ändring, SFS 1975:906
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1973:1068
Ändring, SFS 1975:1248
Omfattning: upph. 16 §; nuvarande 11, 12 §§ betecknas 12, 13 §§, nuvarande 13 § betecknas 11 §; ändr. nya 12, 13 §§, 15 §, 6 p övergångsbest.; omtryck
Förarbeten: prop. 1975/76:12 med förslag till lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979) m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], LU 1975/76:5, rskr 1975/76:115
Ändring, SFS 1975:1255
Omfattning: ändr. 3, 4 p övergångsbest. till 1973:1068
Förarbeten: prop. 1975/76:12 med förslag till lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979) m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], LU 1975/76:5, rskr 1975/76:115
Ändring, SFS 1977:482
Rubrik: Lag (1977:482) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)
Omfattning: ändr. 12 §
Förarbeten: prop. 1976/77:90 om semesterlag, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SoU 1976/77:32, rskr 1976/77:315
Ändring, SFS 1978:883
Rubrik: Lag (1978:883) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)
Omfattning: ändr. 8, 9 §§
Ändring, SFS 1979:195
Rubrik: Lag (1979:195) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)
Omfattning: upph. 19 §; ändr. 18 §
Förarbeten: prop. 1978/79:40 med förslag till lag om bötesverkställighet m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1978/79:LU10 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1978/79:159
Ändring, SFS 1981:806
Rubrik: Lag (1981:806) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)
Omfattning: ändr. 9 §
Ändring, SFS 1984:656
Rubrik: Lag (1984:656) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1986‑01‑01
Förarbeten: prop. 1983/84:128 med förslag till lag om företagshypotek m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1983/84:LU36 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:413
Ändring, SFS 1987:694
Rubrik: Lag (1987:694) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)
Omfattning: ändr. 10 §; ny 10 a §
Ikraft: 1988‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1986/87:90 om ny konkurslag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:LU32 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:320
Ändring, SFS 1989:840
Rubrik: Lag (1989:840) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1989‑12‑08
Förarbeten: prop. 1988/89:152 om kontobaserat aktiesystem [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1989/90:LU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:22
Ändring, SFS 1989:844
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1989:840
Ändring, SFS 1989:1083
Rubrik: Lag (1989:1083) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)
Omfattning: ny 4 a §
Ikraft: 1990‑02‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1989/90:34 om ändringar i försäkringsrörelselagen, m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1989/90:NU14, rskr 1989/90:93
Ändring, SFS 1991:202
Rubrik: Lag (1991:202) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)
Omfattning: ändr. 4 §
Förarbeten: prop. 1990/91:106 om kontobaserat penningmarknadssystem [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:LU33, rskr 1990/91:241
Ändring, SFS 1992:1311
Omfattning: upph. 1991:202
Ändring, SFS 1993:1310
Rubrik: Lag (1993:1310) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)
Omfattning: ändr. 4 a §
Ikraft: 1994‑01‑01
Ändring, SFS 1993:1646
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1993:1310
Ändring, SFS 1994:471
Rubrik: Lag (1994:471) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)
Omfattning: ändr. 8, 9 §§
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:639
Rubrik: Lag (1994:639) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1018
Rubrik: Lag (1994:1018) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1994‑10‑01
Ändring, SFS 1994:1139
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1994:1018
Ändring, SFS 1995:302
Rubrik: Lag (1995:302) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)
Omfattning: ändr. 1, 3, 9 §§
Ikraft: 1996‑04‑01
Ändring, SFS 1995:783
Rubrik: Lag (1995:783) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)
Omfattning: ändr. 4 a §
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1996:769
Rubrik: Lag (1996:769) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)
Omfattning: ändr. 9, 10, 12, 13, 15, 18 §§
Ikraft: 1996‑09‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:1054
Rubrik: Lag (1996:1054) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1996‑12‑01
Ändring, SFS 1997:203
Rubrik: Lag (1997:203) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 1997‑06‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:298
Rubrik: Lag (1998:298) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)
Omfattning: ändr. 4 a §
Ikraft: 1998‑07‑01
Ändring, SFS 1998:1486
Rubrik: Lag (1998:1486) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 1999:605
Rubrik: Lag (1999:605) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)
Omfattning: ändr. 4 a §
Ikraft: 2000‑01‑01
Förarbeten: prop. 1998/99:87 Ändrade försäkringsrörelseregler (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1998/99:FiU28 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:227
Ändring, SFS 2003:115
Rubrik: Lag (2003:115) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2003‑05‑01
Ändring, SFS 2003:535
Rubrik: Lag (2003:535) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)
Omfattning: upph. 5 §; ändr. 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18 §§; nya 12 a, 19 §§
Ikraft: 2004‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2002/03:49 Nya förmånsrättsregler (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2002/03:LU17 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2002/03:222
Ändring, SFS 2003:1224
Rubrik: Lag (2003:1224) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)
Omfattning: ändr. 9 §; ny 3 a §
Ikraft: 2004‑07‑01
Förarbeten: prop. 2002/03:107 Säkerställda obligationer (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:FiU8 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:39
Ändring, SFS 2004:572
Rubrik: Lag (2004:572) om ändring i lagen (2003:1224) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)
Omfattning: rubr. närmast före 4 § sätts närmast före 3 a §; ändr. 3 a, 9 §§ i 2003:1224
Ändring, SFS 2005:1048
Rubrik: Lag (2005:1048) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)
Omfattning: ändr. 4 a §
Ikraft: 2006‑01‑01
Ändring, SFS 2008:988
Rubrik: Lag (2008:988) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)
Omfattning: upph. 11 §; ändr. 9, 12 a, 14, 15, 18 §§; ny 5 §
Ikraft: 2009‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:1210
Rubrik: Lag (2010:1210) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)
Omfattning: ändr. 12 a, 13 §§
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2010:2047
Rubrik: Lag (2010:2047) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)
Omfattning: ändr. 4 a §
Ikraft: 2011‑04‑01
Ändring, SFS 2011:1203
Rubrik: Lag (2011:1203) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2012‑01‑01
Ändring, SFS 2015:709
Rubrik: Lag (2015:709) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)
Omfattning: ändr 4 a §
Ikraft: 2016‑01‑01
Ändring, SFS 2015:865
Rubrik: Lag (2015:865) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)
Omfattning: ändr. 4, 9 §§
Ikraft: 2016‑04‑01
Ändring, SFS 2015:874
Rubrik: Förordning (2015:874) om ikraftträdande av lagen (2015:865) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2015:865
Ändring, SFS 2015:1018
Rubrik: Lag (2015:1018) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)
Omfattning: ändr. 10, 12 §§; nya 13 a, 13 b §§
Ikraft: 2016‑02‑01
Ändring, SFS 2016:46
Rubrik: Lag (2016:46) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2016‑03‑01
Ändring, SFS 2016:68
Rubrik: Lag (2016:68) om ändring i lagen (2015:865) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)
Omfattning: ändr. 4 § i 2015:865
Ändring, SFS 2018:474
Rubrik: Lag (2018:474) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)
Omfattning: ändr. 4 §
Ändring, SFS 2018:1956
Rubrik: Lag (2018:1956) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2018‑12‑29 överg.best.
Ändring, SFS 2019:744
Rubrik: Lag (2019:744) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)
Omfattning: ändr. 4 a §
Ikraft: 2019‑12‑15
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman