Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:636) om ändring i lönegarantilagen (1992:497)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:636) om ändring i lönegarantilagen (1992:497)

» Läs lönegarantilagen (1992:497) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:636 :
prop. 1993/94:208 Förändringar i lönegarantisystemet (Arbetsmarknadsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:LU34 Förändringar i lönegarantisystemet, rskr. 1993/94:394

Förarbeten till lönegarantilagen (1992:497) och ändringar i lagen

Lönegarantilag (1992:497)
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Ikraft: 1992‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1991/92:139 om statlig lönegaranti vid konkurs [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:LU37, rskr 1991/92:318
Ändring, SFS 1994:636
Rubrik: Lag (1994:636) om ändring i lönegarantilagen (1992:497)
Omfattning: ändr. 7, 25 §§; nya 9 a, 9 b §§
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:310
Rubrik: Lag (1995:310) om ändring i lönegarantilagen (1992:497)
Omfattning: ändr. 6, 24 §§
Ikraft: 1996‑04‑01
Ändring, SFS 1995:675
Rubrik: Lag (1995:675) om ändring i lönegarantilagen (1992:497)
Omfattning: ändr. 9 a §
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1997:204
Rubrik: Lag (1997:204) om ändring i lönegarantilagen (1992:497)
Omfattning: upph. 9 a §; ändr. 2 §
Ikraft: 1997‑06‑01
Ändring, SFS 2000:1362
Rubrik: Lag (2000:1362) om ändring i lönegarantilagen (1992:497)
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2001‑01‑01
Förarbeten: prop. 2000/01:1 Budgetpropositionen för 2001 (Finansdepartementet) [ pdf ], utg.omr. 13, bet. 2000/01:AU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/02:103
Ändring, SFS 2003:544
Rubrik: Lag (2003:544) om ändring i lönegarantilagen (1992:497)
Omfattning: ändr. 7, 9 §§
Ikraft: 2004‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2002/03:49 Nya förmånsrättsregler (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2002/03:LU17 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2002/03:222
Ändring, SFS 2004:824
Rubrik: Lag (2004:824) om ändring i lönegarantilagen (1992:497)
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2005‑01‑01
Ändring, SFS 2005:273
Rubrik: Lag (2005:273) om ändring i lönegarantilagen (1992:497)
Omfattning: ändr. 1, 4, 5, 7, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 35 §§, rubr. närmast före 16 §; nya 7 a, 7 b, 20 a §§
Ikraft: 2005‑06‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2005:681
Rubrik: Lag (2005:681) om ändring i lönegarantilagen (1992:497)
Omfattning: ändr. 1, 10, 21, rubr. närmast före 21 §; nya 2 a, 3 a, 21 §§
Ikraft: 2005‑10‑07 överg.best.
Förarbeten: prop. 2004/05:128 Lönegaranti vid gränsöverskridande situationer (Näringsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2004/05:LU24 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2004/05:270, EGTL283/1980 s23, EGTL270/2002 s10
CELEX-nr: 1980L0987, 32002L0074 [ pdf ]
Ändring, SFS 2006:711
Rubrik: Lag (2006:711) om ändring i lönegarantilagen (1992:497)
Omfattning: ändr. 19, 20 a, 21, 29 §§
Ikraft: 2006‑07‑01
Ändring, SFS 2008:995
Rubrik: Lag (2008:995) om ändring i lönegarantilagen (1992:497)
Omfattning: ändr. 28 §
Ikraft: 2009‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:1442
Rubrik: Lag (2009:1442) om ändring i lönegarantilagen (1992:497)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2010‑01‑01
Förarbeten: prop. 2009/10:4 En förenklad semesterlag, m.m. (Arbetsmarknadsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2009/10:AU4 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2009/10:83 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL283/2008 s36
CELEX-nr: 32008L0094 [ pdf ]
Ändring, SFS 2010:1253
Rubrik: Lag (2010:1253) om ändring i lönegarantilagen (1992:497)
Omfattning: ändr. 6, 9 §§
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2012:83
Rubrik: Lag (2012:83) om ändring i lönegarantilagen (1992:497)
Omfattning: ändr. 11, 17, 22 §§; ny 6 a §
Ikraft: 2012‑07‑01
Ändring, SFS 2017:364
Rubrik: Lag (2017:364) om ändring i lönegarantilagen (1992:497)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2017‑10‑01
Ändring, SFS 2019:530
Rubrik: Lag (2019:530) om ändring i lönegarantilagen (1992:497)
Omfattning: upph. 22 §; ändr. 6 a, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 24, 25, 26 §§
Ikraft: 2020‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman