Hem: Teman: Förarbeten:

Förordningen (1994:634) med instruktion för Kammarkollegiet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1994:634) med instruktion för Kammarkollegiet

» Läs förordningen (1994:634) med instruktion för Kammarkollegiet (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 1994:634.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i förordningen (1994:634) med instruktion för Kammarkollegiet

Förordning (1994:634) med instruktion för Kammarkollegiet
Departement: Finansdepartementet F
Ikraft: 1994‑07‑01
Upphävd: 2008‑01‑01
Ändring, SFS 1994:1370
Rubrik: Förordning (1994:1370) om ändring i förordningen (1994:634) med instruktion för Kammarkollegiet
Omfattning: ändr. 1, 8, 14, 21, 25 §§
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1995:181
Rubrik: Förordning (1995:181) om ändring i förordningen (1994:634) med instruktion för Kammarkollegiet
Omfattning: ändr. 2, 3 §§
Ikraft: 1995‑03‑01
Ändring, SFS 1995:1351
Rubrik: Förordning (1995:1351) om ändring i förordningen (1994:634) med instruktion för Kammarkollegiet
Omfattning: upph. 16, 21, 24, 26, 30 §§, rubr. närmast före 16, 21, 30 §§; ändr. 1, 2, 4, 5, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 22, 23, 27 §§, rubr. närmast före 22 §; ny 14 a §, rubr. närmast före 14 a §; omtryck
Ikraft: 1996‑01‑01
Ändring, SFS 1999:1072
Rubrik: Förordning (1999:1072) om ändring i förordningen (1994:634) med instruktion för Kammarkollegiet
Omfattning: upph. 6, 8, 15, 19, 29 §§, rubr. närmast före 10–15, 17, 19, 20, 22, 24 §§; nuvarande 9–13, 14 a, 17, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 28 §§ betecknas 6, 8–11, 13, 15–22 §§; ändr. 1, 3, 4, den nya 6 §, 7 §, de nya 8, 13 §§, 14 §, den nya 16 §; ny 12 §, rubr. närmast före de nya 8–13, 15, 17, 18, 20 §§; omtryck
Ikraft: 2000‑01‑01
Ändring, SFS 2000:323
Rubrik: Förordning (2000:323) om ändring i förordningen (1994:634) med instruktion för Kammarkollegiet
Omfattning: ändr. 3, 4 §§
Ikraft: 2000‑07‑01
Ändring, SFS 2001:422
Rubrik: Förordning (2001:422) om ändring i förordningen (1994:634) med instruktion för Kammarkollegiet
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2001‑07‑01
Ändring, SFS 2002:246
Rubrik: Förordning (2002:246) om ändring i förordningen (1994:634) med instruktion för Kammarkollegiet
Omfattning: ändr. 8 §; nya 2 a, 2 b, 2 c §§
Ikraft: 2002‑07‑01
Ändring, SFS 2002:1148
Rubrik: Förordning (2002:1148) om ändring i förordningen (1994:634) med instruktion för Kammarkollegiet
Omfattning: ändr. 1, 4 §§
Ikraft: 2003‑01‑01
Ändring, SFS 2003:555
Rubrik: Förordning (2003:555) om ändring i förordningen (1994:634) med instruktion för Kammarkollegiet
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2004‑01‑01
Ändring, SFS 2005:148
Rubrik: Förordning (2005:148) om ändring i förordningen (1994:634) med instuktion för Kammarkollegiet
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2005‑05‑01
Ändring, SFS 2007:824
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman