Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:631) om ändring i epizootilagen (1980:369)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:631) om ändring i epizootilagen (1980:369)

» Läs epizootilagen (1980:369) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:631 :
prop. 1993/94:203 Ändringar i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet) m.m. (Utrikesdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:UU23 Ändringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet) m.m., rskr. 1993/94:367

Förarbeten till epizootilagen (1980:369) och ändringar i lagen

Epizootilag (1980:369)
Departement: Jordbruksdepartementet
Förarbeten: prop. 1979/80:61 med förslag till epizootilag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], JoU 1979/80:31, rskr 1979/80:265
Upphävd: 1999‑10‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:394
Rubrik: Lag (1991:394) om ändring i epizootilagen (1980:369)
Omfattning: ändr. 7, 9, 11, 14 §§
Ikraft: 1991‑07‑01
Ändring, SFS 1994:631
Rubrik: Lag (1994:631) om ändring i epizootilagen (1980:369)
Omfattning: ändr. 5, 6, 7, 8 §§; ny 8 a §
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1994:1114
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1994:631
Ändring, SFS 1995:1706
Rubrik: Lag (1995:1706) om ändring i epizootilagen (1980:369)
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 1996‑05‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1995/96:22, bet. 1995/96:JuU7, rskr. 1995/96:55
Ändring, SFS 1999:657
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman