Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:630) om ändring i lagen (1983:738) om bekämpande av salmonella hos djur

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:630) om ändring i lagen (1983:738) om bekämpande av salmonella hos djur

» Läs lagen (1983:738) om bekämpande av salmonella hos djur (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:630 :
prop. 1993/94:203 Ändringar i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet) m.m. (Utrikesdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:UU23 Ändringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet) m.m., rskr. 1993/94:367

Förarbeten till lagen (1983:738) om bekämpande av salmonella hos djur och ändringar i lagen

Lag (1983:738) om bekämpande av salmonella hos djur
Departement: Jordbruksdepartementet
Ikraft: 1984‑01‑01 överg.best.
Upphävd: 1999‑10‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1990:1494
Rubrik: Lag (1990:1494) om ändring i lagen (1983:738) om bekämpande av salmonella hos djur
Omfattning: ändr. 5, 7 §§
Ikraft: 1991‑07‑01
Ändring, SFS 1991:397
Rubrik: Lag (1991:397) om ändring i lagen (1983:738) om bekämpande av salmonella hos djur
Omfattning: ändr. 1, 3, 4 §§
Ikraft: 1991‑07‑01
Ändring, SFS 1991:398
Rubrik: Lag (1991:398) om ändring i lagen (1990:1494) om ändring i lagen (1983:738) om bekämpande av salmonella hos djur
Omfattning: ändr. 5, 7 §§ i 1990:1494
Ikraft: 1991‑07‑01
Ändring, SFS 1993:1479
Rubrik: Lag (1993:1479) om ändring i lagen (1983:738) om bekämpande av salmonella hos djur
Omfattning: ändr. 2, 5, 7 §§
Ikraft: 1994‑01‑01
Ändring, SFS 1994:630
Rubrik: Lag (1994:630) om ändring i lagen (1983:738) om bekämpande av salmonella hos djur
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1994:1114
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1994:630
Ändring, SFS 1995:56
Rubrik: Lag (1995:56) om ändring i lagen (1983:738) om bekämpande av salmonella hos djur
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1995‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:363
Rubrik: Lag (1995:363) om ändring i lagen (1983:738) om bekämpande av salmonella hos djur
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1995‑04‑15
Ändring, SFS 1998:212
Rubrik: Lag (1998:212) om ändring i lagen (1983:738) om bekämpande av salmonella hos djur
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1998‑06‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1999:658
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman