Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:629) om jordbruksprodukter och livsmedel som är ekologiskt framställda

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:629) om jordbruksprodukter och livsmedel som är ekologiskt framställda

» Läs lagen (1994:629) om jordbruksprodukter och livsmedel som är ekologiskt framställda (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:629 :
prop. 1993/94:203 Ändringar i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet) m.m. (Utrikesdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:UU23 Ändringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet) m.m., rskr. 1993/94:367

Förarbeten till lagen (1994:629) om jordbruksprodukter och livsmedel som är ekologiskt framställda och ändringar i lagen

Lag (1994:629) om jordbruksprodukter och livsmedel som är ekologiskt framställda
Departement: Jordbruksdepartementet
Ikraft: 1994‑07‑01
Upphävd: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1994:1114
Omfattning: ikrafttr.
Ändring, SFS 1995:551
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman