Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:628) om ändring i utsädeslagen (1976:298)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:628) om ändring i utsädeslagen (1976:298)

» Läs utsädeslagen (1976:298) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:628 :
prop. 1993/94:203 Ändringar i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet) m.m. (Utrikesdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:UU23 Ändringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet) m.m., rskr. 1993/94:367

Förarbeten till utsädeslagen (1976:298) och ändringar i lagen

Utsädeslag (1976:298)
Departement: Näringsdepartementet RSL
Förarbeten: prop. 1975/76:157 om berberislag, m. m. [ pdf|Ikon för riksdagen ], JoU 1975/76:43, rskr 1975/76:312
Ändring, SFS 1978:203
Rubrik: Lag (1978:203) om ändring i lagen (1976:298) om statsplombering av utsäde och om växtförädlingsavgift
Omfattning: ändr. 6 §
Förarbeten: prop. 1977/78:136 om ändrade regler för skattetillägg m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1977/78:50, rskr 1977/78:263
Ändring, SFS 1979:298
Rubrik: Lag (1979:298) om ändring i lagen (1976:298) om statsplombering av utsäde och om växtförädlingsavgift
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1–3, 8 §§
Ändring, SFS 1984:202
Rubrik: Lag (1984:202) om ändring i utsädeslagen (1976:298)
Omfattning: ändr. 6, 7 §§
Ikraft: 1984‑07‑01
Ändring, SFS 1984:560
Rubrik: Lag (1984:560) om ändring i utsädeslagen (1976:298)
Omfattning: upph. 5 §; ändr. 6, 7 §§
Ikraft: 1984‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1985:113
Rubrik: Lag (1985:113) om ändring i utsädeslagen (1976:298)
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1985‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1984/85:47 om preskriptionshinder vid skattebrott, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:JuU14 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:142
Ändring, SFS 1992:1682
Rubrik: Lag (1992:1682) om ändring i utsädeslagen (1976:298)
Omfattning: upph. 6 §; ändr. 1, 2, 3, 4, 7, 8 §§; nya 3 a, 9 §§
Ikraft: 1994‑01‑01
Ändring, SFS 1993:1646
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1992:1682
Ändring, SFS 1994:274
Rubrik: Lag (1994:274) om ändring i utsädeslagen (1976:298)
Omfattning: ny 5 §
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1994:628
Rubrik: Lag (1994:628) om ändring i utsädeslagen (1976:298)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1994:1114
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1994:628
Ändring, SFS 1995:1701
Rubrik: Lag (1995:1701) om ändring i utsädeslagen (1976:298)
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1996‑05‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:1560
Rubrik: Lag (1996:1560) om ändring i utsädeslagen (1976:298)
Omfattning: ny 6 §; omtryck
Ikraft: 1997‑01‑01
Ändring, SFS 2000:1239
Rubrik: Lag (2000:1239) om ändring i utsädeslagen (1976:298)
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2001‑01‑01
Förarbeten: prop. 1999/2000:124 En ny smugglingslag m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2000/01:JuU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:28
Ändring, SFS 2000:1262
Rubrik: Lag (2000:1262) om ändring i utsädeslagen (1976:298)
Omfattning: upph. 5 §; nuvarande 3 a, 4 §§ betecknas 4, 5 §§; ändr. 1, 2, 3 §§, de nya 4, 5 §§, 8, 9 §§; ny 4 a §: omtryck
Ikraft: 2001‑01‑01
Ändring, SFS 2005:1218
Rubrik: Lag (2005:1218) om ändring i utsädeslagen (1976:298)
Omfattning: ändr. 5, 7 §§
Ikraft: 2006‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman