Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:625) om ändring i rennäringslagen (1971:437)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:625) om ändring i rennäringslagen (1971:437)

» Läs rennäringslagen (1971:437) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:625 :
prop. 1993/94:193 Licensområden för älgjakt m.m. (Jordbruksdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:JoU27 Licensområden för älgjakt m.m., rskr. 1993/94:364

Förarbeten till rennäringslagen (1971:437) och ändringar i lagen

Rennäringslag (1971:437)
Departement: Näringsdepartementet RSL
Förarbeten: prop. 1971:51 med förslag till rennäringslag, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], JoU 37, rskr 216
Ändring, SFS 1971:893
Omfattning: ändr. 1 §
Ändring, SFS 1972:726
Omfattning: ändr. 26, 29 §§
Förarbeten: prop. 1972:109 med förslag till expropriationslag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1972:CU34, rskr 346
Ändring, SFS 1973:658
Omfattning: ändr. 2 §
Förarbeten: prop. 1973:32 med förslag till lag om ändring i giftermålsbalken, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1973:LU20 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1973:256
Ändring, SFS 1974:246
Omfattning: ändr. 14 §
Förarbeten: prop. 1974:44 med förslag till lag om ändring i föräldrabalken, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1974:LU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1974:169
Ändring, SFS 1974:349
Omfattning: ändr. 93 §
Ändring, SFS 1977:698
Rubrik: Lag (1977:698) om ändring i rennäringslagen (1971:437)
Omfattning: ändr. 22, 25–27, 33, 34, 73, 98, 100 §§, övergångsbest.
Ändring, SFS 1981:835
Rubrik: Lag (1981:835) om ändring i rennäringslagen (1971:437)
Omfattning: ändr. 45 §
Ändring, SFS 1985:919
Rubrik: Lag (1985:919) om ändring i rennäringslagen (1971:437)
Omfattning: ändr. 85, 86, 88 §§; omtryck
Ikraft: 1986‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1984/85:226 om ändring i rennäringslagen (1971:437) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1985/86:JoU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1985/86:11
Ändring, SFS 1987:154
Rubrik: Lag (1987:154) om ändring i rennäringslagen (1971:437)
Omfattning: ändr. 30 §
Ikraft: 1987‑07‑01
Ändring, SFS 1987:804
Rubrik: Lag (1987:804) om ändring i rennäringslagen (1971:437)
Omfattning: ändr. 81 §
Ikraft: 1988‑01‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:86 om följdlagstiftning till äktenskapsbalken m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:LU26 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:247
Ändring, SFS 1988:1314
Rubrik: Lag (1988:1314) om ändring i rennäringslagen (1971:437)
Omfattning: ändr. 49 §
Ikraft: 1989‑01‑01
Förarbeten: prop. 1987/88:124 om god man och förvaltare [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:LU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:10
Ändring, SFS 1990:1490
Rubrik: Lag (1990:1490) om ändring i rennäringslagen (1971:437)
Omfattning: upph. 98 §; ändr. 4, 7, 15, 16, 24, 36, 66, 67, 71, 72, 87, 89, 99, 100, 102 §§, 2, 3 p övergångsbest. till 1985:919
Ikraft: 1991‑07‑01
Ändring, SFS 1991:387
Rubrik: Lag (1991:387) om ändring i lagen (1990:1490) om ändring i rennäringslagen (1971:437)
Omfattning: ändr. 99, 100 §§ i 1990:1490
Ikraft: 1991‑07‑01
Ändring, SFS 1992:785
Rubrik: Lag (1992:785) om ändring i rennäringslagen (1971:437)
Omfattning: ändr. 3, 16, 17, 18, 21, 25 §§
Ikraft: 1992‑07‑01
Ändring, SFS 1993:36
Rubrik: Lag (1993:36) om ändring i rennäringslagen (1971:437)
Omfattning: upph. 2 §; ändr. 1, 3, 11, 12, 14, 15, 17, 26, 30, 35, 59, 65, 66, 68, 71, 85, 86, 89, 94, 99 §§, rubr. närmast före 1 §; nya 65 a, 66 a §§, rubr. närmast före 3, 31 §§; omtryck
Ikraft: 1993‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:625
Rubrik: Lag (1994:625) om ändring i rennäringslagen (1971:437)
Omfattning: ändr. 101 §
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1995:1693
Rubrik: Lag (1995:1693) om ändring i rennäringslagen (1971:437)
Omfattning: ändr. 99 §
Ikraft: 1996‑05‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:949
Rubrik: Lag (1996:949) om ändring i rennäringslagen (1971:437)
Omfattning: ändr. 3, 17, 21, 25, 102 §§
Ikraft: 1997‑01‑01
Ändring, SFS 1996:1553
Rubrik: Lag (1996:1553) om ändring i rennäringslagen (1971:437)
Omfattning: ändr. 65 a, 99 §§
Ikraft: 1997‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2000:595
Rubrik: Lag (2000:595) om ändring i rennäringslagen (1971:437)
Omfattning: ändr. 32 §
Ikraft: 2001‑01‑01
Förarbeten: prop. 1999/2000:73 Jaktens villkor (Jordbruksdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:MJU17 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:253
Ändring, SFS 2001:439
Rubrik: Lag (2001:439) om ändring i rennäringslagen (1971:437)
Omfattning: ändr. 65 a §
Ikraft: 2001‑07‑01
Ändring, SFS 2006:686
Rubrik: Lag (2006:686) om ändring i rennäringslagen (1971:437)
Omfattning: ändr. 96 §
Ikraft: 2006‑07‑01
Ändring, SFS 2006:802
Rubrik: Lag (2006:802) om ändring i rennäringslagen (1971:437)
Omfattning: upph. 83 §; ändr. 7, 12, 14, 25, 39, 41, 42, 44, 45, 49, 50, 51, 52, 56, 58, 59, 62, 73, 74, 78, 79, 80, 84, 85, 86, 88, 89, 94, 95, 97, 99, 100, 102 §§, rubr. närmast före 73 §
Ikraft: 2007‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:817
Rubrik: Lag (2010:817) om ändring i rennäringslagen (1971:437)
Omfattning: ändr. 29 §
Ikraft: 2010‑08‑01
Ändring, SFS 2014:696
Rubrik: Lag (2014:696) om ändring i rennäringslagen (1971:437)
Omfattning: ändr. 93, 96 §§
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2018:364
Rubrik: Lag (2018:364) om ändring i rennäringslagen (1971:437)
Omfattning: ändr. 74 §
Ikraft: 2018‑05‑25
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman