Hem: Teman: Förarbeten:

Förordningen (1994:621) om ändring i grundskoleförordningen (1988:655)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1994:621) om ändring i grundskoleförordningen (1988:655)

» Läs grundskoleförordningen (1988:655) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:621 :
Jfr prop. 1993/94:100 Förslag till statsbudget för budgetåret 1994/95 (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ] (bil. 9 s. 21, 22), bet. 1993/94:UbU7 Anslag till skolväsendet, m.m., rskr. 1993/94:208

Ändringar i grundskoleförordningen (1988:655)

Grundskoleförordning (1988:655)
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 1988‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1986/87:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1987/88 [ pdf ] (bil.10 s.54), bet. 1986/87:UbU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:185
Upphävd: 1995‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1988:1248
Rubrik: Förordning (1988:1248) om ändring i grundskoleförordningen (1988:655)
Omfattning: ändr. 4 kap 12 §
Ikraft: 1989‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1989:645
Rubrik: Förordning (1989:645) om ändring i grundskoleförordningen (1988:655)
Omfattning: upph. 3 kap 7, 13–24 §§, rubr. närmast före 3 kap 13, 15, 20, 22 §§; ändr. 2 kap 2 §, 3 kap 1, 5, 6, 8, 10, 11, 25, 28 §§, 4 kap 11, 13 §§, 5 kap 3 §, rubr. närmast efter 3 kap 1 §; ny 4 kap 21 §
Ikraft: 1989‑07‑01
Förarbeten: Jfr prop. 1988/89:4 om skolans utveckling och styrning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:UbU7 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:95
Ändring, SFS 1990:280
Rubrik: Förordning (1990:280) om ändring i grundskoleförordningen (1988:655)
Omfattning: ändr. 5 kap 3 §, 6 kap 23 §
Ikraft: 1990‑07‑01
Ändring, SFS 1990:1474
Rubrik: Förordning (1990:1474) om ändring i grundskoleförordningen (1988:655)
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §, 3 kap 25, 32 §§, 4 kap 4 §
Ikraft: 1991‑01‑01
Ändring, SFS 1991:1083
Rubrik: Förordning (1991:1083) om ändring i grundskoleförordningen (1988:655)
Omfattning: upph. 2 kap, 4 kap 13, 20 §§, 6 kap 2 §, 7 kap 2, 4, 5 §§; ändr. 1 kap 2, 3 §§, 3 kap,4 kap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 21 §§, 5 kap 1, 2, 3, 10, 11, 13, 15, 17, 21 §§, 6 kap 1, 3, 6, 8, 10, 11, 20, 22, 23, 25, 26 §§, 7 kap 1, 6 §§; ny 1 kap 4 §; omtryck
Ikraft: 1991‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1990/91:115 om vissa skollagsfrågor m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:UbU17, rskr 1990/91:357
Ändring, SFS 1992:742
Rubrik: Förordning (1992:742) om ändring i grundskoleförordningen (1988:655)
Omfattning: upph. 4 kap 14 §; ändr. 1 kap 1, 2 §§, 4 kap 4, 5, 9, 12 §§, 5 kap 17 §, 6 kap 24, 25 §§; nya 1 kap 5 §, 6 kap 2, 13 a §§, rubr. närmast före 6 kap 2 §
Ikraft: 1992‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:756
Rubrik: Förordning (1993:756) om ändring i grundskoleförordningen (1988:655)
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §, 6 kap 2 §
Ikraft: 1993‑07‑01
Ändring, SFS 1993:1187
Rubrik: Förordning (1993:1187) om ändring i grundskoleförordningen (1988:655)
Omfattning: ändr. 5 kap 15 §
Ikraft: 1994‑01‑01
Ändring, SFS 1994:621
Rubrik: Förordning (1994:621) om ändring i grundskoleförordningen (1988:655)
Omfattning: upph. 5 kap 8 §; ändr. 5 kap 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12 §§; nya 5 kap 12 a, 12 b §§, rubr. närmast före 5 kap 5, 12 a §§
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1994:1194
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman