Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:619) om ändring i lagen (1985:277) om vissa bulvanförhållanden

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:619) om ändring i lagen (1985:277) om vissa bulvanförhållanden

» Läs lagen (1985:277) om vissa bulvanförhållanden (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:619 :
prop. 1993/94:162 Handel med el i konkurrens (Näringsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:NU22 Handel med el i konkurrens, rskr. 1993/94:358

Förarbeten till lagen (1985:277) om vissa bulvanförhållanden och ändringar i lagen

Lag (1985:277) om vissa bulvanförhållanden
Departement: Näringsdepartementet RSL
Ikraft: 1985‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1987:645
Rubrik: Lag (1987:645) om ändring i lagen (1985:277) om vissa bulvanförhållanden
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1987‑07‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:12 om ny banklagstiftning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:NU36 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:356
Ändring, SFS 1991:994
Rubrik: Lag (1991:994) om ändring i lagen (1985:277) om vissa bulvanförhållanden
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1991‑08‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:1893
Rubrik: Lag (1991:1893) om ändring i lagen (1985:277) om vissa bulvanförhållanden
Omfattning: ändr. 1, 7 §§
Ikraft: 1992‑01‑01
Ändring, SFS 1992:1373
Rubrik: Lag (1992:1373) om ändring i lagen (1985:277) om vissa bulvanförhållanden
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1992‑12‑31
Ändring, SFS 1994:619
Rubrik: Lag (1994:619) om ändring i lagen (1985:277) om vissa bulvanförhållanden
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1996‑01‑01
Ändring, SFS 1994:1803
Rubrik: Lag (1994:1803) om ändring i lagen (1994:619) om ändring i lagen (1985:277) om vissa bulvanförhållanden
Omfattning: ändr. ikrafttr.best. till 1994:619
Ändring, SFS 1995:1143
Rubrik: Lag (1995:1143) om ändring i lagen (1994:1803) om ändring i lagen (1994:619) om ändring i lagen (1985:277) om vissa bulvanförhållanden
Omfattning: ändr. ikrafttr.best. till 1994:1803
Ändring, SFS 1998:1506
Rubrik: Lag (1998:1506) om ändring i lagen (1985:277) om vissa bulvanförhållanden
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 1999:849
Rubrik: Lag (1999:849) om ändring i lagen (1985:277) om vissa bulvanförhållanden
Omfattning: ändr. 1, 7 §§
Ikraft: 2000‑01‑01
Ändring, SFS 2008:161
Rubrik: Lag (2008:161) om ändring i lagen (1985:277) om vissa bulvanförhållanden
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2008‑06‑01
Ändring, SFS 2010:28
Rubrik: Lag (2010:28) om ändring i lagen (1985:277) om vissa bulvanförhållanden
Omfattning: ändr. 1, 3, 7 §§
Ikraft: 2010‑03‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman