Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:618) om handel med el, m.m.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:618) om handel med el, m.m.

» Läs lagen (1994:618) om handel med el, m.m. (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:618 :
prop. 1993/94:162 Handel med el i konkurrens (Näringsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:NU22 Handel med el i konkurrens, rskr. 1993/94:358

Förarbeten till lagen (1994:618) om handel med el, m.m. och ändringar i lagen

Lag (1994:618) om handel med el, m.m.
Departement: Närings- och handelsdepartementet
Ikraft: 1996‑01‑01 överg.best.
Upphävd: 1998‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1802
Rubrik: Lag (1994:1802) om ändring i lagen (1994:618) om handel med el, m.m.
Omfattning: ändr. 1 p övergångsbest.
Ändring, SFS 1995:1141
Rubrik: Lag (1995:1141) om ändring i lagen (1994:618) med el, m.m.
Omfattning: nuvarande 13 § betecknas 14 §; ändr. 1, 5, 7, 12, 2 p övergångsbest.; nya 13 §, rubr. närmast före 13, 14 §§
Ändring, SFS 1995:1142
Rubrik: Lag (1995:1142) om ändring i lagen (1994:1802) om ändring i lagen (1994:618) om handel med el, m.m.
Omfattning: ändr. 1 p övergångsbest. till 1994:1802
Ändring, SFS 1997:857
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman