Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:615) om ingripande mot otillbörligt beteende vid upphandling

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:615) om ingripande mot otillbörligt beteende vid upphandling

» Läs lagen (1994:615) om ingripande mot otillbörligt beteende vid upphandling (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:615 :
prop. 1993/94:222 Förnyat förslag till lagstiftning om ingripande mot otillbörligt beteende avseende offentlig upphandling (Näringsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:FiU22 Förnyat förslag till lagstiftning om ingripande mot otillbörligt beteende avseende offentlig upphandling, rskr. 1993/94:383

Förarbeten till lagen (1994:615) om ingripande mot otillbörligt beteende vid upphandling och ändringar i lagen

Lag (1994:615) om ingripande mot otillbörligt beteende vid upphandling
Departement: Näringsdepartementet
Ikraft: 1994‑07‑01
Upphävd: 2008‑11‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1999:312
Rubrik: Lag (1999:312) om ändring i lagen (1994:615) om ingripande mot otillbörligt beteende avseende offentlig upphandling
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2000‑01‑01
Ändring, SFS 2007:1098
Rubrik: Lag (2007:1098) om ändring i lagen (1994:615) om ingripande mot otillbörligt beteende avseende offentlig upphandling
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2 §§
Ikraft: 2008‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:587
Rubrik: Lag (2008:587) om upphävande av lagen (1994:615) om ingripande mot otillbörligt beteende vid upphandling
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman