Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:611) om ändring i lagen (1992:1232) om märkning av hushållsapparater

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:611) om ändring i lagen (1992:1232) om märkning av hushållsapparater

» Läs lagen (1992:1232) om märkning av hushållsapparater (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:611 :
prop. 1993/94:203 Ändringar i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet) m.m. (Utrikesdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:UU23 Ändringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet) m.m., rskr. 1993/94:367

Förarbeten till lagen (1992:1232) om märkning av hushållsapparater och ändringar i lagen

Lag (1992:1232) om märkning av hushållsapparater
Departement: Näringsdepartementet
Ikraft: 1994‑01‑01
Förarbeten: prop. 1992/93:34 Märkning av hushållsapparater [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1992/93:LU13, rskr 1992/93:49
CELEX-nr: 379L0530 [ pdf ] 379L0531 [ pdf ] 386L0594 [ pdf ]
Upphävd: 2011‑07‑20
Ändring, SFS 1993:1646
Omfattning: ikrafttr.
Ändring, SFS 1994:611
Rubrik: Lag (1994:611) om ändring i lagen (1992:1232) om märkning av hushållsapparater
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4, 6 §§, rubr. närmast före 4 §
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1775
Rubrik: Förordning (1994:1775) om ikraftträdande av lagen (1994:611) om ändring i lagen (1992:1232) om märkning av hushållsapparater
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1, 2, 4, 6 §§ i 1994:611
Ikraft: 1995‑01‑01
CELEX-nr: 386L0594 [ pdf ] 392L0075 [ pdf ]
Ändring, SFS 1995:1721
Rubrik: Lag (1995:1721) om ändring i lagen (1992:1232) om märkning av hushållsapparater
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1996‑05‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1995/96:22, bet. 1995/96:JuU7, rskr. 1995/96:55
Ändring, SFS 2011:721
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman