Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:607) om ändring i lagen (1992:1776) om samordning av systemen för social trygghet när personer flyttar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:607) om ändring i lagen (1992:1776) om samordning av systemen för social trygghet när personer flyttar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

» Läs lagen (1992:1776) om samordning av systemen för social trygghet när personer flyttar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:607 :
prop. 1993/94:203 Ändringar i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet) m.m. (Utrikesdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:UU23 Ändringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet) m.m., rskr. 1993/94:367

Förarbeten till lagen (1992:1776) om samordning av systemen för social trygghet när personer flyttar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och ändringar i lagen

Lag (1992:1776) om samordning av systemen för social trygghet när personer flyttar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1994‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1991/92:170 om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] (bil.4), bet. 1992/93:EU1, rskr. 1992/93:18
CELEX-nr: 383R2001 [ pdf ], 385R1660 [ pdf ], 385R1661 [ pdf ], 386R3811 [ pdf ], 389R1305 [ pdf ], 389R2332 [ pdf ], 389R3427 [ pdf ], 391R2195 [ pdf ]
Upphävd: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:763
Rubrik: Lag (1993:763) om ändring i lagen (1992:1776) om samordning av systemen för social trygghet när personer flyttar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
Omfattning: ändr. 2, 4 §§, ikrafttr.best., bil. 10; ny bil. 11
Ändring, SFS 1993:1646
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1992:1776
Ändring, SFS 1994:607
Rubrik: Lag (1994:607) om ändring i lagen (1992:1776) om samordning av systemen för social trygghet när personer flyttar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
Omfattning: upph. 4 §; ändr. 1, 2, 3 §§; nya bil. 12, 13, 14, 15, 16
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1114
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1994:607
Ändring, SFS 1994:1658
Rubrik: Lag (1994:1658) om upphävande av lagen (1992:1776) om samordning av systemen för social trygghet när personer flyttar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman