Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:596) om ändring i lagen (1994:136) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:596) om ändring i lagen (1994:136) om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Förarbeten till SFS 1994:596 :
bet. 1993/94:KU38 Några frågor om sekretess, rskr. 1993/94:382

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman